Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej

An innovative method of improving the post-harvest microbiological status and shelf life of cranberries

Numer umowy: 00013.DDD.6509.00008.2019.09

Kwota dofinansowania: 520 787 PLN

Źródło finansowania: ARiMR

Okres realizacji: 2021-2022

Kierownik projektu: dr inż. Natalia Matłok (Zadania UR)

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej instalacji do ozonowania owoców żurawiny po zbiorze w celu poprawy jej stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to design and implement an innovative installation for post-harvest ozonation of cranberry fruit in order to improve its microbiological condition and shelf life.