Opracowane rozpuszczalnych ekstraktów z owoców wzbogaconych w procesie ozonowania

Developed soluble extracts from fruit enriched by the ozonation process

Numer umowy: 16/04/2020

Kwota dofinansowania: 418 200 PLN

Źródło finansowania: Bon na innowacje PARP

Okres realizacji: 01.07.2021-28.02.2023

Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Maciej Balawejder

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie metody pozyskiwania ekstraktów o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop a method of obtaining extracts with an increased content of bioactive compounds.