Biowęglowa saszetka nawozowa do roślin doniczkowych

Nazwa (w j. polskim): Biowęglowa saszetka nawozowa do roślin doniczkowych

Nazwa (w j. angielskim): Biochar fertilizer sachet for pot plants

Numer umowy: 15/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 423 170,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr Bogdan Slatenik

Opis projektu (w j. polskim): Bazując na założeniach zrównoważonego rozwoju oraz potencjalnym negatywnym wpływie nawozów mineralnych na środowisko naturalne opracowano projekt dotyczący próby wytworzenia w pełni ekologicznego nawozu z produktów odpadowych pochodzenia roślinnego. Istotą prac jest opracowanie biowęglowej saszetki nawozowej do roślin doniczkowych. Celem badań będzie odpowiedni dobór surowców, metod homogenizacji, parametrów prowadzenia procesu pirolizy oraz mieszania i zaaplikowania biowęgli do saszetki celulozowej.

Opis projektu (w j. angielskim): Based on the assumptions of sustainable development and the potential negative impact of mineral fertilizers on the environment, a project was prepared to attempt to produce a ecological fertilizer from waste products of plant origin. The essence of the work is the development of a biochar fertilizer sachet for potted plants. The aim of the research will be the appropriate selection of raw materials, homogenization methods, parameters of the pyrolysis process as well as the mixing and application of biochar to the cellulose sachet.