Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella

 

Nazwa: Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella

Biopreparation consisting of bacteriophages for the control of drug-resistant bacteria of the Klebsiella genus

Numer umowy: 35/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 420 262,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.04.2022 - 30.09.2022

Kierownik projektu: dr Leszek Potocki

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena potencjału bakteriobójczego nowo wyizolowanych ze środowiska 4 fagów jako alternatywy do antybiotyków, w zwalczaniu lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella. Przeprowadzone badania pozwolą na stworzenie selektywnego narzędzia terapeutycznego do zwalczania lekoopornych Klebsiella.

The aim of this project is to evaluate the bactericidal potential of 4 newly phages isolated from the environment as an alternative to antibiotics, against drug-resistant Klebsiella bacteria. The conducted studies will allow the development of a selective therapeutic tool to combat drug-resistants Klebsiella.