Antybakteryjna powłoka TiO2:Ag,N wytworzona na szkle hartowanym naklejanym na wyświetlacze dotykowe

 

Nazwa: Antybakteryjna powłoka TiO2:Ag,N wytworzona na szkle hartowanym naklejanym na wyświetlacze dotykowe

Numer umowy: 30/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 190 706,65 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 3.02.2021-31.10.2021

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

Opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wytworzenia antybakteryjnej powłoki na szkłach naklejanych na wyświetlacze dotykowe. Powłoki zostaną wytworzone w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego i wyżarzania.

The project concerns the development and deposition of an antibacterial coating on glasses glued to touch displays. The coatings will be deposited by reactive magnetron spattering and annealing.