Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesu

 

Nazwa: Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesu

Preparation of vitamin K2 (menaquinone-7) by fermentation with bacteria Bacillus subtillis - optimization and modification of the  process

Numer umowy: 2019/03/X/NZ9/00235

Kwota dofinansowania: 49 500 zł

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 07.11.2019 - 06.11.2020

Kierownik projektu: Dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

Opis projektu: Badania, prowadzone w ramach projektu, dotyczą określenia wydajności i efektywności syntezy witaminy K2 (menahinon-7, MK-7) w wyniku fermentacji produktów roślinnych przy udziale bakterii Bacillus subtilis. Określony zostanie  wpływ różnych substratów i warunków procesu fermentacji (w tym temperatury, czasu fermentacji, ilości dodawanych drobnoustrojów, pH, efektu mieszania fermentowanego medium, obróbki wstępnej substratów, dodatku wody oraz doboru składników podłoża hodowlanego dla mikroorganizmów) na zwiększenie wydajności syntezy tej witaminy.

Research carried out under the project relates to determining the efficiency and effectiveness of vitamin K2 synthesis (menahinon-7, MK-7) as a result of fermentation of plant products by bacteria Bacillus subtilis. The influence of various substrates and fermentation process conditions (including temperature, fermentation time, amount of microorganisms added, pH, effect of mixing of fermented medium, pre-treatment of substrates, addition of water and selection of culture medium components for microorganisms) on increasing the efficiency of this vitamin synthesis will be determined.