Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata

 

Nazwa: Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata - NCN

Regulatory mechanism involved in riboflavin overproduction in the flavinogenic yeast Candida famata

Numer umowy: UMO-2018/29/B/NZ1/01497

Kwota dofinansowania: 975 600 zł

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 13.02.2019 – 12.02.2022

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Opis projektu: W literaturze zostały opisane gatunki drożdży, znane jako flawinogenne, które są zdolne do nadprodukcji ryboflawiny (witaminy B2) w warunkach niedoboru żelaza. Znane też są bakterie oraz rośliny (np. słonecznik i tytoń), które syntetyzują podwyższone ilości tej witaminy w warunkach deficytu żelaza. Fizjologiczna rola oraz mechanizmy takiej regulacji pozostają nadal nieznane. Wyjaśnienie tych problemów zaplanowano podczas realizacji projektu wykorzystując jako system modelowy najbardziej flawinogenne drożdże Candida famata. Beda uzyskane mutanty z delecja genów VMA1 oraz SFU1 u C. famata syntetyzujące zwiększone ilości ryboflawiny oraz zbadany mechanizm działania tych genów na produkcje witaminy B2.

There are know riboflavin overproducing (flavinogenic) yeasts which overproduce this vitamin under iron starvation. Besides, bacteria and plants (e.g. sunflower, tobacco) which overproduce riboflavin under iron starvation have been described. Physiological role and the mechanisms of such regulations remains unknown. Investigation of these problems was planned to be realized in the frame of current proposal which is based on the flavinogenic yeast Candida famata as model organism. It is planned to isolate mutants wit deletion of genes VMA1 and SFU1 in C. famata which produce enhanced amounts of riboflavin and to study mechanisms of their action toward riboflavin oversynthesis.