Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży Ogataea polymorpha

 

Nazwa: Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży Ogataea polymorpha

The role of transcription factors in regulation of glucose and xylose metabolism and fermentation in the non-conventional yeast Ogataea polymorpha Ogataea polymorpha.

Numer umowy: UMO-2016/21/B/NZ1/00280

Kwota dofinansowania: 841 400 zł

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 09.03.2017 – 08.03.2020

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Opis projektu: Glukoza jest najbardziej rozpowszechnionym cukrem na Ziemi a jej metabolizm jest dość dobrze zbadany i poznany. Jednakże pewne aspekty katabolizmu glukozy u eukariotów, w tym u drożdży, pozostają wciąż nie wyjaśnione. Natomiast regulacja metabolizmu ksylozy, drugiego co do zawartości ilościowej cukru w przyrodzie, znajduje się na początkowym etapie badań. Bardzo nikła jest wiedza o roli aktywatorów i represorów transkrypcji w regulacji katabolizmu glukozy i ksylozy u drożdży. Zaplanowano więc udowodnienie roli czynników transkrypcji Mig1, Mig2 oraz Hap4A w fermentacji alkoholowej ksylozy i uzyskane ulepszone szczepy.

Glucose is the most abundant sugar on the planet so its metabolism is well studied. Still some aspects of glucose catabolism in yeasts remain to be elucidated. At the same time, regulation of the xylose metabolism, the second most abundant sugar in nature, still is at the preliminary stage of investigation. Very few is known on the role of transcription activators and repressors in regulation of glucose and xylose catabolism in yeasts. It was planned to study the role of Mig1, Mig2 and Hap4A transcription factors in glucose and xylose alcoholic fermentation as well as to isolate the improved strains.