Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

 

Nazwa: Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

Traditional gathering of wild edible plants in the Dalmatian Islands

Numer umowy: UMO-2015/19/B/HS3/00471

Kwota dofinansowania: 180 440 zł

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 07.06.2016 – 06.06.2020

Kierownik projektu: Dr hab. Łukasz Łuczaj

Opis projektu: Dokumentowano dziko rosnące rośliny jadalne używane na ponad 30 wyspach Adriatyku. Założono że charakter wysp, wielkość, flora i populacja mogą je różnicować. Stwierdzono, że wiedza ta jest bogatsza we wschodniej części badań, a inne zmienne miały mały wpływ.

Wild edible plants used in over 30 islands of the Adriatic were studied. It was assumed that the size, flora and population of the islands may differentiate them. We found the knowledge of these plants is richer in the eastern part of the Adriatic and other variables had a lower effect.