Uzyskanie preparatów ryboflawiny (witamina B2) na serwatce przy pomocy drożdży Candida famata

 

Nazwa: Uzyskanie preparatów ryboflawiny (witamina B2) na serwatce przy pomocy drożdży Candida famata

Obtaining the preparations of riboflavin (vitamin B2) on whey using the yeast Candida famata

Numer umowy: 13/UR/1/DG/PCI/2019

Kwota dofinansowania: 150 684,86 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.2020 - 06.2020

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest badanie syntezy witaminy B2, a jego celem jest opracowanie technologii produkcji tej witaminy na produktach ubocznych mleczarstwa, tj. serwatce kwasowej i jej pochodnych przez specjalnie skonstruowane szczepy drożdży C. famata. Gatunek C. famata należy do niepatogennych drożdży flawinogennych zdolnych do nadprodukcji ryboflawiny w warunkach deficytu żelaza w podłożu. Zostanie przeanalizowana zdolność do nadprodukcji ryboflawiny przez skonstruowany szczep C. famata podczas hodowli na serwatce z dodawaniem różnych źródeł azotu.

The project deals with vitamin B2 synthesis, and its goal is technology development for riboflavin production on diary by-products, i.e. whey and its derivatives using specially constructed strains of the yeast C. famata. C. famata belongs to non-pathogenic flavinogenic yeasts capable of riboflavin overproduction under iron deficiency. The ability of the constructed by us yeast strains C. famata to overproduce riboflavin on whey with added different nitrogen sources will be studied.