Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii Escherichia coli

 

Nazwa: Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii Escherichia coli

Biopreparation consisting of bacteriophages for combating drug-resistant Escherichia coli bacteria

Numer umowy: 04/UR/1/DG/PCI/2019

Kwota dofinansowania: 199 250 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.06.2020

Kierownik projektu: Dr Leszek Potocki

Opis projektu: Celem projektu jest ocena potencjału bakteriobójczego nowo wyizolowanych ze środowiska 2 bakteriofagów jako alternatywy do antybiotyków, w zwalczaniu lekoopornych szczepów Escherichia coli.

The aim of the project is to assess the bacterial potential of 2 bacteriophages newly isolated from the environment as an alternative to antibiotics in the fight against drug-resistant strains of Escherichia coli.