Granty naukowo-badawcze

LP.

Nazwa GRANTU

Źródło Kierownik Kwota Jednostka  
1 Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego NCN dr Dorota Grabek-Lejko 48 901,00 zł ITŻiŻ  
2 Modulacja sekrecji insuliny i odpowiedzi na stres ER przez metylotransferazy 5-metylocytozyny RNA w komórkach beta trzustki in vitro NCN dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala 49 995,00 zł IBB  
3 Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae/Extramitochondrial generation of reactive oxygen species and energy metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae cells NCN dr inż. Roman Maślanka 49 940,00 zł IBB  
4 Synteza z kontrolą kształtu katalizatorów PtRu w formie nanoramek - określenie zależności pomiędzy kształtem nanokatalizatorów, a aktywnością elektrochemiczną w reakcji utleniania etanolu NCN dr inż. Grzegorz Gruzeł 426 413,00 zł INF  
5 Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu NCN dr inż. Tomasz Piechowiak 205 212,00 zł ITŻiŻ  
6 Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekuł NCN dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR 47 740,00 zł INF  
7 Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata NCN prof. dr hab. Andriy Sybirnyy 975 600,00 zł IBB  
8 Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesu NCN dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec 49 500,00 zł IBB  
9 Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznej NCN dr inż. Michał Miłek 35 200,00 zł ITŻiŻ  
10 Badania wysokiej rozdzielczości widm mgławic międzygwiezdnych i laboratoryjnych widm siarczków metali przejściowych NCN prof. dr hab. Jacek Krełowski 687 600,00 zł INF  
11 Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych NCN dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR 1 432 920,00 zł IBB  
12 Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych NCN dr hab. Robert Pązik, prof. UR 1 873 116,00 zł IBB  
13 Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym NCN dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR IBB  
14 Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży Ogataea polymorpha NCN prof. dr hab. Andriy Sybirnyy 841 400,00 zł IBB  
15 Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe NCN dr inż. Ewa Bobko 99 400,00 zł IIM  
16 Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji NCN dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR 180 440,00 zł IBB  
17 Próba identyfikacji genów odpowiedzialnych za rozwój mózgu w badaniach genomowych pacjentów z małogłowiem NCN Partner UR: dr Sławomir Bartoszewski Całość:1
539 596,00 zł
UR: 56 960,00 zł
IBB  
18
Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki NCN
dr inż. Anna Deręgowska 49 500,00 zł IBB
 
19 Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA NCN dr hab. Anna Lewińska, prof. UR 1 629 200,00 zł IBB  
20 Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem NCN dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR 2 191 240,00 zł IBB  
21 Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce NCN dr inż. Inna Bobel 110 000,00 zł ITŻiŻ  
   
1 Uzyskanie preparatów ryboflawiny (witamina B2) na serwatce przy pomocy drożdży Candida famata PCI - I prof. dr hab. Andriy Sybirnyy 150 684,86 zł IBB  
2 Konstruowanie szczepów drożdży zdolnych do wydajnej wysokotemperaturowej fermentacji glukozy oraz ksylozy PCI - I dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR 151 709,18 zł IBB  
3 Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii Escherichia coli PCI - I dr Leszczek Potocki 199 250,00 zł IBB  
4 Ekoinnowacyjna metoda przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i WWA PCI - I dr Magdalena Słowik-Borowiec 118 418,00 zł IBB  
5 Zwiększenie sprawności struktur fotowoltaicznych na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi poprzez optymalizację procesu wytwarzania metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego PCI - I dr Mariusz Bester 185 437,13 zł INF  
6 Nanokompozytowa powłoka Mo-N/Mo do zastosowań na węzły tarcia w maszynach i urządzeniach PCI - I dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR 149 436,83 zł INF  
7 Inteligentna technologia rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI PCI - I dr Zbigniew Gomółka 196 684,80 zł II  
8 Optymalizacja czasu pracy obrabiarek CNC za pomocą wybranych parametrów określających ich dynamikę PCI - I dr hab. Barbara Pękala, prof. UR 144 373,40 zł II  
9 Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi PCI - II dr Bogusław Twaróg 198 645,00 zł II  
10 Opracowanie technologii produkcji wegańskich napojów funkcjonalnych o podwyższonej zawartości białka PCI - II dr Joanna Kaszuba 151 840,00 zł ITŻiŻ  
11 Wykrywanie naruszeń cyberbezpieczeństwa i eksfiltracji danych w instytucjonalnym ruchu sieciowym PCI - II dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR 113 066,16 zł II  
12 Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych PCI - II dr Zbigniew Gomółka 197 684,80 zł II  
13 Antybakteryjna powłoka TiO2:Ag,N wytworzona na szkle hartowanym naklejanym na wyświetlacze dotykowe PCI - II dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR 190 706,65 zł INF  
14 Cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne TiO2:ZnO/Cu2O PCI - II dr hab. Andrzej Wal, prof. UR 193 164,00 zł INF  
15 Wzorce dla metody SIMS w celu ilościowego charakteryzowania struktur otrzymanych metodą MBE PCI - II dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa 173 723,50 zł IIM  
16 Technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej PCI - II dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar 103 373,82 zł ITŻiŻ  
17 Batony na bazie białka roślinnego o właściwościach immunomodulacyjnych PCI - II dr inż. Tomasz Cebulak 144 701,80 zł ITŻiŻ  
18 Zastosowanie mikroalg Parachlorella kessleri jako źródła bio-aktywnych składników PCI - II dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR 186 469,40 zł IBB  
19 Technologia opracowania prototypu biopreparatu stosowanego w ochronie zdrowia reprodukcyjnego PCI - II dr Przemysław Sołek 185 015,00 zł IBB  
20 System do detekcji upadków osób starszych oparty o logikę rozmytą i uczenie maszynowe PCI - II dr inż. Michał Kępski 138 964,30 zł II  
21 Opracowanie hybrydowego pasywno-aktywnego ustroju dźwiękoizolacyjnego PCI - II dr inż. Marcin Grochowina 144 120,00 zł IIM  
22 Wielofunkcyjne pianki do temperaturowo stymulowanych procesów regeneracyjnych tkanki kostnej PCI - III dr hab. Robert Pązik, prof. UR 192 656,00 zł IBB  
23 Uzyskanie szczepów termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do obfitego wzrostu i fermentacji celobiozy PCI - III dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR 437 426,50 zł IBB  
24 Pyomelanina izolowana z drożdży niekonwencjonalnych i jej nanokompozyt do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i jako forma materiału opakowaniowego PCI - III dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR 187 857,00 zł IBB  
25 Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu PCI - III dr hab. Roma Durak, prof. UR 207 692,00 zł IBB  
26 Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA PCI - III dr inż. Małgorzata Karbarz 499 415,40 zł IBB  
27 Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata PCI - III prof. dr hab. Andriy Sybirnyy 464 779,60 zł IBB  
28 Biopreparat składający się z bakteriofagów do zwalczania lekoopornych bakterii z rodzaju Klebsiella PCI - III dr Leszek Potocki 420 262,00 zł IBB  
29 Inteligentna identyfikacja zmian melanocytowych skóry z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego PCI - III dr inż. Wiesław Paja 104 460,00 zł II  
30 Inteligentna technologia synchronizacji i harmonogramowania ruchu lotniczego z uwzględnieniem optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych systemów latających PCI - III dr Zbigniew Gomółka 495 034,00 zł II  
31 Struktury na bazie GaAs/AlGaAs dla detektorów QWIP PCI - III dr Michał Marchewka 391 023,10 zł IIM  
32 Urządzenie wspomagające rozwój "Ola" PCI - III dr hab.  Aleksander Marszałek, prof. UR 168 465,00 zł IIM  
33 Opracowanie modelu krzemowego modułu fotowoltaicznego pracującego w rozszerzonym zakresie widmowym dzięki zastosowaniu mikronowych koncentratorów powietrznych zlokalizowanych pomiędzy warstwami polimerów PCI - III dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR 183 817,50 zł IIM  
34 Opracowanie widm referencyjnych i algorytmu analizy widm spektroskopowych celem implementacji w diagnostyce medycznej PCI - III dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR 236 046,00 zł INF  
35 Innowacyjny napój chemoprewencyjny wzbogacony w bioaktywne fitozwiązki owoców jagodowych PCI - III mgr inż. Natalia Żurek 219 254,00 zł ITŻiŻ  
36 Sposób wytwarzania neutralnego organoleptycznie biokonserwantu na bazie propolisu PCI - III dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR 316 973,00 zł ITŻiŻ  
37 Pochłaniacz etylenu z biomasowym złożem toryfikowanym PCI - III dr inż. Marcin Bajcar 420 330,00 zł ITŻiŻ  
38 Innowacyjny produkt mięsno-roślinny o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej PCI - III dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar 143 278,60 zł ITŻiŻ  
39 Technologia identyfikacji sygnatur urządzeń dla systemu inteligentnej optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w źródłach odnawialnych PCI - III dr Bogusław Twaróg 268 835,00 zł II  
40 Biowęglowa saszetka nawozowa do roślin doniczkowych PCI - III dr Bogdan Saletnik 423 170,00 zł ITŻiŻ  
41 Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych PCI - III dr Dorota Grabek-Lejko 294 993,00 zł ITŻiŻ  
   
1 Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji innowacyjnego napoju funkcjonalnego na bazie proszku miodowego wzbogaconego w bioaktywne składniki roślinne - POPW POPW dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. UR 15 991 780,00 zł ITŻiŻ  
2 Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej ARMiR prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder (Zadania UR) 3 039 102,00 zł ITŻiŻ  
3 Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej - ARMiR ARMiR dr hab. Natalia Matłok, prof. UR 520 787,00 zł INROiKŚ  
4 Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm - NCBiR NCBiR Kierownik z UR:  dr Michał Marchewka 9 976 032,72 zł IIM  
5 Opracowane rozpuszczalnych ekstraktów z owoców wzbogaconych w procesie ozonowania - PARP PARP prof. dr hab inż. Maciej Balawejder 418 200,00 zł

ITŻiŻ