Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

 

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Ocena jakości żywności w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz
dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta
dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR
dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR
dr inż. Greta Adamczyk
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik
dr inż. Tomasz Cebulak
dr inż. Paulina Duma-Kocan
dr inż. Marian Gil
dr inż. Paweł Hanus
dr inż. Joanna Kaszuba
dr inż. Jadwiga Lechowska
dr inż. Michał Miłek
dr inż. Małgorzata Ormian
dr Anna Pasternakiewicz
dr inż. Małgorzata Pawlos
dr Agata Pawłowska
dr inż. Zuzanna Posadzka
dr inż. Karolina Pycia
dr inż. Katarzyna Rolf
dr inż. Renata Stanisławczyk
dr inż. Katarzyna Szajnar
dr inż. Monika Tomczyk
dr inż. Natalia Żurek


Personel pomocniczy:
dr inż. Janusz Mroczek
mgr inż. Paulina Angrys
mgr inż. Anna Bawoł
mgr inż. Joanna Hęclik
mgr inż. Bogumiła Leja
mgr inż. Magdalena Kowalczyk
mgr inż. Karolina Rokitowska

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Badanie wpływu czynników środowiskowych i technologicznych w aspekcie uzyskanej jakości żywności.

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski
dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta
dr hab. Grzegorz Zaguła, prof. UR
dr inż. Greta Adamczyk
dr inż. Marcin Bajcar
dr inż. Maria Czernicka
dr Dorota Grabek-Lejko
dr inż. Paweł Hanus
dr inż. Joanna Kaszuba
dr Agata Pawłowska
dr inż. Karolina Pycia
dr Bogdan Saletnik

Personel pomocniczy:
dr Barbara Drygaś
mgr inż. Anna Bawoł
mgr inż. Ewelina Słysz

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Projektowanie żywności nowej generacji-żywność bioaktywna.

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz
dr hab. inż. Tomasz Piechowiak, prof. UR
dr Michalina Grzesik-Pietrasiewicz
dr inż. Radosław Józefczyk

Personel pomocniczy:
mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk
mgr inż. Joanna Hęclik
mgr inż. Bogumiła Leja

 

 

 

Zadanie 4

 

NAZWA ZADANIA:
Ocena sposobu żywienia różnych grup ludności.

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
dr inż. Tomasz Cebulak
dr inż. Katarzyna Rolf
mgr inż. Zuzanna Posadzka
dr inż. Natalia Żurek

Personel pomocniczy:
mgr inż. Paulina Angrys