Instytut Nauk Fizycznych

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Zastosowanie i rozwój metod spektroskopii w podczerwieni w diagnostyce medycznej oraz nowoczesnych metod obrazowania w biologii i medycynie

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
2. prof. dr hab. Marian Cholewa
3. dr hab. prof. UR Paweł Jakubczyk
4. dr Grzegorz Gruzeł
5. mgr inż. Vitaliy Atamaniuk - doktorant

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Wytwarzanie i badanie materiałów szklistych i ceramicznych dla potrzeb fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Yaroslaw Shpotyuk

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr Yaroslav Shpotyuk
2. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
3. mgr Boghdan Mahlovanyi - doktorant

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Nanokompozytowe materiały, powłoki antybakteryjne, antywirusowe, odporne na zużycie tribologiczne oraz o innych właściwościach biomedycznych

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. prof. UR Andrzej Dziedzic
2. prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

 

Zadanie 4

 

NAZWA ZADANIA:
Fourierowska i laserowa spektroskopia UV/VIS/IR oraz modelowanie molekularne w badaniach cząsteczek o istotnym znaczeniu w eksploracji kosmosu, ochronie środowiska naturalnego, ochronie zdrowia oraz przemyśle high-tech

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. Rafał Hakalla, prof UR
2. dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR
3. dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR
4. dr Izabela Piotrowska
5. mgr inż. Stanisław Ryzner - doktorant