Instytut Nauk Fizycznych

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Zastosowanie i rozwój metod spektroskopii w podczerwieni w diagnostyce medycznej oraz nowoczesnych metod obrazowania w biologii i medycynie

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
2. prof. dr hab. Marian Cholewa
3. dr hab. prof. UR Paweł Jakubczyk
4. mgr Mariusz Woźny
5. dr Grzegorz Gruzeł
6. mgr inż. Vitaliy Atamaniuk - doktorant

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Wytwarzanie i badanie materiałów szklistych i ceramicznych dla potrzeb fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr Yaroslaw Shpotyuk

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr Yaroslav Shpotyuk
2. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
3. mgr Boghdan Mahlovanyi - doktorant

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Nanokompozytowe materiały, powłoki antybakteryjne, antywirusowe, odporne na zużycie tribologiczne oraz o innych właściwościach biomedycznych

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. prof. UR Andrzej Dziedzic
2. prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

 

Zadanie 4

 

NAZWA ZADANIA:
Fourierowska i laserowa spektroskopia UV/VIS/IR oraz modelowanie molekularne w badaniach cząsteczek o istotnym znaczeniu w eksploracji kosmosu, ochronie środowiska naturalnego, ochronie zdrowia oraz przemyśle high-tech

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

1. dr hab. Rafał Hakalla, prof UR
2. prof. dr hab. Jacek Krełowski
3. dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR
4. dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR
5. dr Izabela Piotrowska
6. mgr inż. Stanisław Ryzner - doktorant