Instytut Matematyki

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Analiza funkcjonalna i jej zastosowania (teoria przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi oraz teoria operatorów liniowych na tych przestrzeniach;  teoria asymptotyczna i topologia rozmaitości nieskończenie-wymiarowych)

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. Wiesław Śliwa

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Wybrane zagadnienia teorii funkcji (geometryczna teoria funkcji analitycznych i harmonicznych; odwzorowania konforemne i ich uogólnienia; funkcje analityczne wielu zmiennych w zagadnieniach fizyki matematycznej)

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Jacek Dziok
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR,
dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,
dr Edyta Trybucka

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Teoria równań funkcyjnych (zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji)

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR,
dr Małgorzata Chudziak,
dr Ewa Rak,
dr Sebastian Wójcik,
mgr Patryk Rela

 

Zadanie 4

 

NAZWA ZADANIA:
Teoria równań różniczkowych (nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych)

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Mirosława Zima, prof. UR,
dr Piotr Drygaś,
mgr Gabriela Szajnowska