Instytut Inżynierii Materiałowej

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR
dr inż. Marcin Grochowina
dr inż. Bogumił Hołota
dr inż. Wojciech Żyłka
mgr inż. Patrycja Świrk
Marcin Pater

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Struktury półprzewodnikowe na bazie związków AIII-BV i AII - BVI do zastosowań w detekcji promieniowania podczerwonego w szerokim zakresie spektralnym

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Michał Marchewka

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR
dr inż. Ewa Bobko
dr Dawid Jarosz
dr Michał Marchewka
dr Dariusz Płoch
dr inż. Iwona Rogalska
dr Kamil Szmuc
dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa
dr Renata Wojnarowska-Nowak
mgr Paweł Śliż

Personel pomocniczy
mgr inż. Jakub Grendysa
mgr inż. Piotr Krzemiński
mgr Rafał Kuna
mgr inż. Kinga Maś
mgr inż. Marta Ruszała

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Zaawansowana technologia wytwarzania cienkich warstw funkcjonalnych dla potrzeb energetyki, ochrony środowiska i optoelektroniki

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Grzegorz Wisz

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR
dr Dariusz Płoch
dr Piotr Potera
dr inż. Paulina Sawicka-Chudy
dr Grzegorz Wisz

Personel pomocniczy
mgr inż. Piotr Krzemiński