Instytut Informatyki

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Metody przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w modelowaniu wiedzy.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab.Urszula Bentkowska, prof. UR
dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
dr Paweł Drygaś
dr Piotr Grochowalski
dr Michał Kępski
dr Anna Król
dr Marcin Ochab
dr Wiesław Paja
mgr Yurii Bloshko
mgr Marcin Chyła
mgr Dawid Kosior
mgr Marcin Mrukowicz
mgr inż. Jaromir Sarzyński
mgr Jarosław Szkoła

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Zastosowania sztucznej inteligencji w innowacyjnych technologiach dla przemysłu 5.0

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Zbigniew Gomółka

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr Zbigniew Gomółka
dr Bogusław Twaróg
dr inż. Jacek Bartman
mgr inż. Ewa Żesławska

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Rozwój metody eksploracji zbiorów danych.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
dr Piotr Lasek
dr Wojciech Rząsa
mgr Adam Szczur
dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR
dr Dariusz Bober
mgr inż. Wojciech Gałka

 

Zadanie 4

 

NAZWA ZADANIA:
Algorytmy uczenia maszynowego w zastosowaniach do sterowania drganiami i dźwiękiem

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR
dr inż. Marcin Grochowina