Instytut Biotechnologii

Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:

W zakresie biotechnologii medycznej: Poszukiwanie nowych możliwości oraz strategii interwencji terapeutycznych w oparciu o modulacje molekularnych mechanizmów układów biologicznych.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR
dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR
dr hab. Anna Lewińska, prof. UR
dr hab. Robert Pązik, prof. UR
dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala
dr Daniel Broda
dr inż. Anna Deręgowska
dr Katarzyna Kozioł
dr Leszek Potocki
dr Maria Romerowicz-Misielak
dr Iwona Rzeszutek
dr inż. Dominika Błoniarz
dr inż. Magdalena Kulpa-Greszta
mgr Bartosz Jagusztyn
mgr inż. Bernadetta Oklejewicz
mgr inż. Paulina Stec
mgr Anna Tomaszewska

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
W zakresie inżynierii metabolicznej : Biologia komórki i biotechnologia drożdży .

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
prof. dr hab. Andriy Sibirnyy
dr Kamila Filip
mgr inż. Alicja Najdecka
mgr inż. Kinga Bil
mgr Dominik Wojdyła

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
W zakresie biotechnologii środowiskowej: Wykorzystanie systemów biologicznych w ochronie środowiska.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr inż. Anna Górka
dr inż. Magdalena Podbielska
dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec
mgr inż. Paulina Książek-Trela
mgr inż. Aneta Zwolak