Zespół ds. Promocji Kolegium

Zespół ds. Promocji KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

LP.

Dział/Instytut

Osoba do kontaktu

Kontakt:

1.         

Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych

mgr inż. Katarzyna Szupernak - Wierzbińska

kszupernak@ur.edu.pl

2.

Dziekanat Kolegium Nauk Przyrodniczych

mgr Inga Woźny

i[email protected]

3.         

Instytut Biologii

dr inż. Roman Maślanka

rmaslanka@ur.edu.pl

4.

Instytut Biotechnologii

dr Katarzyna Kozioł

kkoziol@ur.edu.pl

5.      

Instytut Nauk Fizycznych

mgr inż. Stanisław Ryzner

sryzner@ur.edu.pl

6.       

Instytut Informatyki

dr inż. Wiesław Paja

wpaja@ur.edu.pl

7.      

Instytut Matematyki

dr Piotr Drygaś

drygaspi@ur.edu.pl

8.      

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

dr Natalia Kochman-Kędziora

nkochman@ur.edu.pl

9.

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

dr inż. Paweł Hanus

phanus@ur.edu.pl

10.     

Instytut Inżynierii Materiałowej

dr inż. Paulina Sawicka-Chudy

psawicka@ur.ed.pl