Pracownicy Kolegium

TYTUŁ/STOPIEŃ IMIĘ i NAZWISKO MIEJSCE TELEFON E-MAIL Jednostka
dr inż. Greta Adamczyk p. 246/ bud.D9 17 785 52 46 gadamczyk@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala p. 323 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 20 jadamczyk@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Stanisław Adamiak

p.60 skrzydło B2/ bud. A0,
p. 316 skrzydło B3/ bud. A0

17 851 87 30 sadamiak@ur.edu.pl IIM
mgr inż. Bernadeta Alvarez p. 120/ bud. D7 17 785 48 23 balvarez@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar p. 351/ bud. D9 17 785 53 51 aaugustynska@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr Ewa Babral-Mróz p. 014, bud. D3 17 872 17 99 ebabral@ur.edu.pl Dziekanat
dr inż. Marcin Bajcar p. 213/ bud. D10 17 785 49 68 mbajcar@ur.edu.pl ITŻiŻ
prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder p. 1.21/ bud. D3 17 872 17 45 mbalawejder@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Krzysztof Balicki p. 351 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 99 kbalicki@ur.edu.pl II
mgr Renata Bałchan-Rzeszutek p. 304 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 17 rbalchan@ur.edu.pl INF
mgr inż. Izabela Baran p. 334/ bud. D9 17 785 53 34 sekretariat.itzz.cn@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Jacek Bartman p. 337 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 86 jbartman@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Grzegorz Bartosz p. 437/ bud. D9 17 785 54 10 gbartosz@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Sławomir Bartoszewski p. 407/ bud. D9 17 785 54 07 sbartoszewski@ur.edu.pl IBIOL
dr Ewelina Bator W3A Werynia 17 851 8783 ebator@ur.edu.pl ICBPiK
mgr inż. Anna Bawoł p. 243/ bud. D9 17 785 52 43 abawol@ur.edu.pl, ktojpr@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab. prof. UR Jan G. Bazan p. 345 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 93 jbazan@ur.edu.pl II
dr Sabina Bednarska p. 412/ bud. D9 17 875 54 12 skoziol@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Urszula Bentkowska p. 354 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 02 ubentkowska@ur.edu.pl II
mgr Mariusz Berłowski p. 301 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 71 mberlowski@ur.edu.pl INF
dr Mariusz Bester p. 307 skrzydło B1/ bud. A0,
p. 135 skrzydło B1/ bud. A0
17 851 87 45 mbester@ur.edu.pl INF
mgr inż. Gabriela Betlej W3A Werynia 17 851 8 783 gbetej@ur.edu.pl ICBPiK
mgr  Małgorzata Bieleń p. 47 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 32 mbielen@ur.edu.pl Dziekanat
mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk p. 409/ bud. D9 17 785 54 09 ebieszczad@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Kinga Bil p. 115/ bud. D10 17 785 49 42 kslowik@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Maciej Bilek p. 2.32/ bud. D3 17 872 16 29 mbilek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Dominika Błoniarz p. 81 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 20 dbloniarz@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Dariusz Bober p. 346 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 94 dbober@ur.edu.pl II
dr hab. inż., prof. UR Andrzej Bobiec p. 25/ bud. D9 17 785 50 25 abobiec@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Ewa Bobko p. 318 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 82 ebobko@ur.edu.pl IIM
prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy p. 377 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 38 ybobytskyy@ur.edu.pl INF
dr Wojciech Bochnowski p. 60 skrzydło B2/ bud. A0,
p. 316 skrzydło B3/ bud. A0
17  851 87 30 wobochnowski@ur.edu.pl IIM
mgr Elżbieta Borek p. 100 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 26 eborek@ur.edu.pl Dziekanat
dr Daniel Broda p. 322 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 53 dbroda@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek p. 319/ bud. D9 17 785 53 19 jbuczek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik p. 202/ bud. D10 17 785 49 02 mbuniowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Aneta Bylak p. 203/ bud. D9 17 785 52 03 abylak@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Tomasz Cebulak p. 114/ bud. D 10 17 785 49 39 tcebulak@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Józef Cebulski p. 307 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 73 jcebulski@ur.edu.pl

INF

mgr Joanna Chmiel pok. 451/bud. D9 17 785 54 51

[email protected]
[email protected]

IBIOL

prof. dr hab. Marian Cholewa p. 306 skrzydło B1/ bud. A0 17  851 87 51 mcholewa@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Grzegorz Chrzanowski p. 132, bud. D7 17 851 48 26 gchrzanowski@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Jacek Chudziak p. 158 A skrzydło B2/ bud. A0 17 851 87 06 jchudziak@ur.edu.pl IM
dr Małgorzata Chudziak p. 387 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 48 mchudziak@ur.edu.pl IM
mgr Bogumił Cieniek p. 304 skrzydło B3/ bud.A0,
p. 64 skrzydło B2/ bud. A0
17  851 87 32 bcieniek@ur.edu.pl IIM
dr Anna Cisek p. 315 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 75 acisek@ur.edu.pl INF
dr hab. inż., prof. UR Paweł Czarnota p. 218/ bud. D9 17 785 52 18 pczarnota@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Rafał Czechowski p. 461/ bud. D9 17 785 54 59 rczechowski@ur.edu.pl IBIOL
dr hab. inż., prof. UR Zbigniew Czerniakowski p. 3.18/ bud. D3 17 872 16 31 zczerniakowski@ur.edu.pl INROiKŚ
prof. dr hab. inż. Ewa Czyż p. 138/ bud. D7 17 785 48 29 eczyz@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Agata Ćwik p. 6/ bud. D9 17 785 50 06 acwik@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Jagoda Dampc p. 335 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 84 jadampc@ur.edu.pl IBIOL
Janusz Delikat CIT / bud. A3 17 872 11 17 jdelikat@ur.edu.pl IIM
dr Marzanna Deniziak p. 35 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 99 mdeniziak@ur.edu.pl Biuro Kolegium
dr inż. Anna Deręgowska p. 323 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 20 aderegowska@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr inż. Mateusz Drabczyk p. 339  skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 88 mdrabczyk@ur.edu.pl IIM
dr Barbara Drygaś p. 116/ bud. D10 17 785 49 43 badrygas@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Paweł Drygaś p. 389 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 50 padrygas@ur.edu.pl II
dr Piotr Drygaś p. 369 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 32 pdrygas@ur.edu.pl IM
mgr inż. Anna Dudek p. 32 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 96 adudek@ur.edu.pl Biuro Kolegium
dr inż. Kazimiera Dudek p. 338 skrzydło  B1/ bud. A0,
CIT bud. A3
17 851 85 82 kdudek@ur.edu.pl IIM
dr hab. inż., prof. UR Tomasz Dudek p. 3.23/ bud. D3 17 872 16 30 tdudek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Paulina Duma-Kocan p. 263/ bud. D9 17 785 52 63 pduma@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Roma Durak p. 334 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 83 rdurak@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Tomasz Durak p. 126/ bud. G4 17 851 68 21 tdurak@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic p. 60 skrzydło B2/bud. A0, p. 317 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 87 30 adziedzic@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Jacek Dziok p. 394 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 24 jdziok@ur.edu.pl IM
prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan p. 1.29/ bud. D3 17 872 16 19 mdzugan@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Kamila Filip p. 117, bud. D10 17 785 49 45 kafilip@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Magdalena Fołta p. 38, skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 70 mfolta@ur.edu.pl Dziekanat
dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek p. 0.26/ bud. D3 17 872 17 60 agajdek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Grażyna Gajdek p. 353/ bud. D9 17 785 53 53 ggajdek@ur.edu.pl INROiKŚ
Wojciech Gajdek p. 142/ bud. D7 17 785 48 30 wgajdek@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Wojciech Gałka p. 352 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 90 wgalka@ur.edu.pl II
dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR p. 3.34/ bud. D3 17 872 16 49 mgarczynska@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Dorota Gil p. 344 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 92 dzaborniak@ur.edu.pl II
dr inż. Marian Gil p. 263/ bud. D9 17 785 52 63 mgil@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Zbigniew Gomółka p. 337 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 55 zgomolka@ur.edu.pl II
prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany p. 50/ bud. D9 17 785 50 50 jgorzelany@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Anna Górka p. 117 / bud. G4 17 851 68 96 agorka@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Grzegorz Górski p. 314  skrzydło B1/ bud. A0,
p. 215  skrzydło B1/ bud. A0
17 851 85 80 ggorski@ur.edu.pl INF
dr Dorota Grabek-Lejko p. 438/ bud. D9 17 785 54 38 dgrabek@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Jakub Grendysa p. 315 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 79 jgrendysa@ur.edu.pl IIM
dr inż. Piotr Grochowalski p. 342 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 00 pgrochowalski@ur.edu.pl II
dr inż. Marcin Grochowina p. 374 skrzydło  B2/ bud. A0 17 851 86 39 mgrochowina@ur.edu.pl IIM
dr hab., Piotr Gronkowski- Profesor Senior p. 308 skrzydłoB1/ bud. A0   gronk@ur.edu.pl INF
dr inż. Grzegorz Gruzeł p. 319 skrzydło B1/ bud. A0,
p. 101 skrzydło B1/ bud. A0
17 851 87 43 ggruzel@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Waldemar Grzegorzewski p. 343 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 91 wgrzegorzewski@ur.edu.pl IBIOL
dr Michalina Grzesik-Pietrasiewicz p. 408/ bud. D9 17 785 54 08 migrzesik@ur.edu.pl IBIOL
dr hab. inż., prof. UR Edmund Hajduk p. 121/ bud. D7 17 785 48 24 ehajduk@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Rafał Hakalla p. 312 skrzydło B1/ bud. A0,
p. 114 skrzydło B1 / bud. A0
17 851 87 03 rhakalla@ur.edu.pl INF
dr Marcin Halicki p. 354/ bud. D9 17 785 53 54 mhalicki@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Katarzyna Halik p. 31 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 13 khalik@ur.edu.pl Biuro Kolegium
mgr Elżbieta Hałoń p. 204/ bud. D9 17 785 52 04 ehalon@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Paweł Hanus p. 235/ bud. D9 17 785 52 35 phanus@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Joanna Hęclik p. 1.35/ bud.D3 17 872 17 20 jheclik@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Bogumił Hołota p. 381 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 87 63 bholota@ur.edu.pl IIM
dr Monika Homa p. 393 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 23 mhoma@ur.edu.pl IM
dr hab., prof. UR Rostyslav Hryniv p. 385 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 46 rhryniv@ur.edu.pl IM
mgr Roman Hrytsak p. 319 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 73 rhrytsak@ur.edu.pl INF
dr Beata Jacek p. 305 / bud. D9 17 78 55 305 bjacek@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Bartosz Jagusztyn p. 81 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 87 53 bjagusztyn@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Paweł Jakubczyk p. 303 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 62 pjakubczyk@ur.edu.pl INF
mgr Wiesława Janusz p. 215 / bud. D10
p. 27 / bud. A9
17 785 49 69
17 851 85 33
wjanusz@ur.edu.pl Biuro Kolegium
dr hab. Marta Jańczak-Pieniążek p. 325/ bud. D9 17 785 53 25 mjanczak@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab. inż., prof. UR Wacław Jarecki p. 317/ bud. D9 17 785 53 17 wjarecki@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Dawid Jarosz p. 318 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 82 djarosz@ur.edu.pl IIM
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska p. 237/ bud. D9 17 785 52 37 gjaworska@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr Jadwiga Jaworska-Marcinek p. 139/ bud. D7 17 872 16 70 sekretariat.ir.cn@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Grzegorz Jezuit Stacja Doświadczalna w Krasnem 607 299 088 gjezuit@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Wiktoria Jordan-Stasiło p. 459/ bud. D9 17 785 54 57 wjordan@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Radosław Józefczyk p. 1.08/ bud. D3 17 872 17 86 rjozefczyk@ur.edu.pl ITŻiŻ
inż. Anna Juś p. 319/ skrzydło B3/bud. A0 17 851 8 683 ajus@ur.edu.pl IIM
dr Renata Jurasińska p. 361 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 17 rjurasinska@ur.edu.pl IIM
dr hab. inż., prof. UR Łukasz Jurczyk p. 3.10/ bud. D3 17 872 17 25 ljurczyk@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Stanisława Kanas p. 390 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 15 skanas@ur.edu.pl IM
dr hab., prof. UR Iwona Kania-Kłosok p. 458/ bud. D9 17 785 54 58 ikania@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Ireneusz Kapusta p. 238/ bud. D9 17 785 52 38 ikapusta@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Małgorzata Karbarz p. 324/ bud. A0 17 851 87 54 mkarbarz@ur.edu.pl IBIOL
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk p. 219/ bud. D9,
p. 43/ bud. A0
17 785 52 19,
17 851 85 30
ikasprzyk@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Joanna Kaszuba p. 245/ bud. D9 17 785 52 45 jkaszuba@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Michał Kępski p. 351 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 99 mkepski@ur.edu.pl II
dr inż. Joanna Kisała p. 321 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 81 jkisala@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Katarzyna Kluska p. 207/ bud. D9 17 785 52 07 kborycka@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Maksymilian Knap p. 353 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 01 mknap@ur.edu.pl II
dr Natalia Kochman-Kędziora p. 2.23/ bud. D3 17 872 16 38 nkochman@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab. inż., prof. UR Justyna Koc-Jurczyk p. 3.08/ bud. D3 17 872 17 24 jkoc@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab.,prof. UR Przemysław Kolek p. 302 skrzydło B1/ bud. A0,
p. 112 skrzydło B1/ bud. A0
17  851 86 99 pkolek@ur.edu.pl INF
mgr Dagmara Kołodziej p. 48 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 35 dakolodziej@ur.edu.pl Dziekanat
mgr Bogumił Komarek p. 183 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 85 08 bkomarek@ur.edu.pl IM
prof. dr hab. Mieczysław Korzyński - profesor senior p. 340 skrzydło  B1/ bud. A0 17 851 85 85 mkorzynski@ur.edu.pl IIM
mgr inż. Dawid Kosior p. 344 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 92 dkosior@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Joanna Kostecka p. 3.37/ bud. D3 17 872 17 33 jkostecka@ur.edu.pl INROiKŚ
Tadeusz Kot p. 3.13/ bud. D3 17  872 16 37 tkot@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Magdalena Kowalczyk p. 14/ bud. D10 17 785 49 03 mkowalczyk@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Katarzyna Kozioł W2 Werynia 17 872 87 85 kkoziol@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Wojciech Kozioł p. 349 skrzydło B1/ bud. A0   wkoziol@ur.edu.pl II
dr hab. inż., prof. UR Anna Koziorowska p. 318 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 akoziorowska@ur.edu.pl IIM
prof. dr hab. Marek Koziorowski p. 343 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 91 mkoziorowski@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Danuta Kozyra p. 158 B skrzydło B2/ bud. A0 17 851 85 12 sekretariat.im.cn@ur.edu.pl IM
dr Anna Król p. 363 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 19 akrol@ur.edu.pl II
dr inż. arch. kraj. Barbara Krupa p. 0.25/ bud. D3 17 872 17 60 bkrupa@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Piotr Krzemiński p. 319 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 83 pkrzeminski@ur.edu.pl   IIM
mgr inż. Paulina Książek-Trela p. 117 / bud. G4 17 851 68 96 pksiazek@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Piotr Kubit p. 327/ bud. D9 17 785 53 27 pkubit@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Jacek Kucab p. 358 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 14 jkucab@ur.edu.pl IM
dr Krzysztof Kucab p. 314  skrzydło B1/ bud. A0,
p. 215  skrzydło B1/ bud. A0
17 851 85 80,
17 851 86 08
kkucab@ur.edu.pl INF
mgr Urszula Kudyba p. 28 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 64 ukudyba@ur.edu.pl Dziekanat
prof. dr hab. Krzysztof Kukuła p. 217/ bud. D9 17 785 52 17 kkukula@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Magdalena Kulpa-Greszta p. 208 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 62 mkulpa@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Ewelina Kuna p. 411/ bud. D9 17 785 54 11 ekuna@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz p. 326 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 86 mkus@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Aleksandra Orzechowska
p. 335 skrzydło B1/ bud. A0
17 851 85 84 akuta@ur.edu.pl IBIOL
dr hab. inż., prof. UR Piotr Kuźniar p. 48/ bud. D9 17 785 50 48 pkuzniar@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Magdalena Kwolek-Mirek p. 412/ bud. D9 17 875 54 12 mkwolek@ur.edu.pl IBIOL
Konrad Kubas W2 Werynia 17 851 87 82 kkubas@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Piotr Lasek p. 353 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 01 plasek@ur.edu.pl II
dr inż. Jadwiga Lechowska p. 352/ bud. D9 17 785 53 52 jlechowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Bogumiła Leja p. 1.35/ bud. D3 17 872 17 20 bleja@ur.edu.pl ITŻiŻ
prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska p. 378 skrzydło  B2/ bud. A0 17 851 85 39 lleniowska@ur.edu.pl IIM
dr hab., prof. UR Konrad Leniowski p. 460/ bud. D9 17 785 54 60 kleniowski@ur.edu.pl IBIOL
mgr Karolina Lewicka-Szpiech p. 100 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 26 kszpiech@ur.edu.pl Dziekanat
dr hab., prof. UR Anna Lewińska p. 325 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 09 alewinska@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab. inż., prof. UR Wojciech Litwińczuk p. 2.09/ bud. D3 178 721 628 wlitwinczuk@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Mirosław Łabuz p. 307 skrzydło B1/ bud. A0 17  851 87 51 mlabuz@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Andrzej Łopuszański p. 384 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 16 alopuszanski@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański p. 388 skrzydło B2 / bud. A0 17 851 86 49 olopuszanski@ur.edu.pl IM
prof. dr hab. Łukasz Łuczaj p. 447/ bud. D9 17 851 87 54 lluczaj@ur.edu.pl IBIOL
dr hab., prof. UR Marta Łuszczak p. 26 skrzydło B1/ bud. A0,
p. 310 skrzydło B1/ bud. A0
17 851 85 11,
17 851 85 79
mluszczak@ur.edu.pl INF
mgr Piotr Maciocha p. 336 skrzydło / B1. A0 17 851 85 89 pmaciocha@ur.edu.pl II
mgr Bohdan Mahlowanyi p. 308 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 74 bmahlovanyi@ur.edu.pl INF
dr inż. Iwona Makuch-Pietraś p. 7/ bud. D9 17 785 50 07 imakuch@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Michał Marchewka p. 305 skrzydło B3/ bud. A0,
p. 313 skrzydło B3/ bud. A0
17 851 86 71,
17 851 86 77
mmarchewka@ur.edu.pl IIM
dr hab., prof. UR Aleksander Marszałek p. 316 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 40 amarszalek@ur.edu.pl IIM
mgr inż. Kinga Maś p. 306 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 70 kmas@ur.edu.pl IIM
dr inż. Roman Maślanka p. 413/ bud. D9 17 875 54 13 rmaslanka@ur.edu.pl IBIOL
dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR p. 44/ bud. D9 17 785 50 44 nmatlok@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Martyna Materowska p. 335 skrzydło B1/bud. A0 17 851 85 84 mmaterowska@ur.edu.pl IBIOL
dr Marzena Mazurek p.305/ bud. D9,
p.1.14/ bud.D3
17 785 53 05,
17 872 17 32
mmazurek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Anna Mazur-Pączka p. 3.34/ bud. D3 17 872 16 49 anamazur@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Jerzy Michalczuk p. 7/ bud. D9 17 785 50 07 jmichalczuk@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Monika Michalczuk p. 3/ bud. D9 17 785 50 03 mmichalczuk@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Agnieszka Międlar p. 101 skrzydło B4/ bud. A0 17 851 86 90 icmk@ur.edu.pl II
dr inż. Dagmara Migut p. 326/ bud. D9 17 785 53 26 dmigut@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Michał Miłek p. 1.11/ bud. D3 17 872 17 30 mmilek@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Svetlana Mincheva-Kamińska p. 367 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 30 smincheva@ur.edu.pl IM
dr inż. Piotr Molenda p. 336 skrzydło B1/ bud. A0
p. 301 skrzydło B4/ bud. A0
p. 354/ bud.D9
17 785 53 53, 17 852 86 94 pmolenda@ur.edu.pl II
dr hab. Mateusz Mołoń, prof. UR p. 407/ bud. D9 17 785 54 07 mmolon@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Janusz Mroczek p. 261/ bud. D9 17 785 52 61 jamroczek@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr Bernadeta Mroszczyk p. 39 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 22 bmroszczyk@ur.edu.pl Dziekanat
mgr inż. Marcin Mrukowicz p. 352 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 90 mmrukowicz@ur.edu.pl II
mgr inż. Alicja Najdecka p. 117/ bud. D10 17 785 49 45 awojtun@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Arkadiusz Nisztuk p. 35 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 99 anisztuk@ur.edu.pl Biuro Kolegium
dr hab., prof. UR Teresa Noga p. 208/ bud. D7 17  785 40 50 , 17 785 48 00 tnoga@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Sławomir Nowak W2 Werynia 17 872 87 85 snowak@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Marcin Ochab p. 346 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 94 maochab@ur.edu.pl II
mgr inż. Bernadetta Oklejewicz p. 81 skrzydło B2 / bud. A0 17 851 86 20 boklejewicz@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Tomasz Olbrycht p. 3.14/ bud. D3 17 872 17 29 tolbrycht@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Małgorzata Ormian p. 351/ bud. D9 17 785 53 51 mormian@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Bernadetta Ortyl p.20/ bud. D9 17 785 50 20 bortyl@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Małgorzata Ostrowska-Kopeć p. 33 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 14 mostrowska@ur.edu.pl Biuro Kolegium
mgr inż. Anna Padło-Majda p. 305/ bud.D9 p. 1.14/ bud.D3 17 785 53 05 17 872 17 32 apadlo@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Wiesław Paja p. 353 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 8 6 01 wpaja@ur.edu.pl II
mgr  Jolanta Pappagallo p. 38 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 23 jpappagallo@ur.edu.pl Dziekanat
dr Anna Pasternakiewicz p. 1.10/ bud. D3 17 872 17 22 apasternakiewicz@ur.edu.pl ITŻiŻ
Marcin Pater p. 376/ bud. B2 17 851 8637 mpater@ur.edu.pl IIM
dr inż. Małgorzata Pawlos p. 05/ bud. D10 17 785 49 05 mpawlos@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Agata Pawłowska p. 246/ bud. D9 17 785 52 46 agpawlowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Grzegorz Pączka p. 3.11/ bud. D3 17 872 16 65 gpaczka@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Robert Pązik p.209 skrzydło B3 / bud. A0 17 851 85 63 rpazik@ur.edu.pl     dyrektor.ibb.cn@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Łukasz Peszek p. 2.20/ bud. D3 17 872 17 67 lpeszek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Barbara Pękala p. 347 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 95 bpekala@ur.edu.pl II
dr hab. inż. Tomasz Piechowiak, prof. UR p. 1.13/ bud. D3 17 872 17 68 tpiechowiak@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Bartosz Piechowicz W2 Werynia 17 872 32 50 bpiechowicz@ur.edu.pl IBIOL
mgr inż. Marcin Pieniążek p. 220/ bud. D7 17 785 48 32 mpieniazek@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Agata Pietrucha p. 39 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 22 apietrucha@ur.edu.pl Dziekanat
mgr inż. Danuta Piotrowska p. 207, bud. A0, B3 17 851 85 61 sekretariat.iim.cn@ur.edu.pl IIM
dr Izabela Piotrowska p. 302 skrzydło B1/ bud. A0 p. 113 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 70 ipiotrowska@ur.edu.pl INF
dr Grzegorz Pitucha p. 2.09/ bud. D3 17 872 16 28 gpitucha@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Dariusz Płoch p. 313 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 77 dploch@ur.edu.pl IIM
mgr inż. Paweł Płonka p. 327/ bud. D9 17 785 53 27 pplonka@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Małgorzata Pociask-Biały p. 214 skrzydło B1 / bud. A0 p. 303 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 64 mpociask@ur.edu.pl IIM
mgr Sabina Poczachowska-Rogoz p. 47 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 25 spoczachowska@ur.edu.pl Dziekanat
dr inż. Magdalena Podbielska p. 127/ bud. G4 17 851 68 14 mpodbielska@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Agnieszka Podolak p. 3.06/ bud. D3 17 872 17 28 apodolak@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Anita Poradowska p. 0.24/ bud.D3 17 872 17 60 anitap@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Zuzanna Posadzka p. 236/ bud.D9 17 785 52 36 zposadzka@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab. Piotr Potera, prof. UR p.73 skrzydło B2/ bud.A0 17 851 87 35 ppotera@ur.edu.pl IIM
dr Leszek Potocki p.320 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 78 lpotocki@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Andrii Pozaruk p. 313 skrzydło B1/ bud. A0 17  851 85 74 apozaruk@ur.edu.pl INF
mgr inż. Monika Przyboś p. 322/ bud. D9 17 785 53 22 mprzybos@ur.edu.pl, ekpr@ur.edu.pl INROiKŚ
prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski p. 217/ bud. D10 17 785 49 66 cpuchalski@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Piotr Pusz p.360 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 16 ppusz@ur.edu.pl II
dr inż. Karolina Pycia p. 012/ bud. D3, p. 244/ bud. D9

17 872 16 60   

17 785 52 44

kpycia@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Joanna Sobaszek p. 133 skrzydło B1/ bud. A0, p. 309 skrzydło B1/ bud. A0

17 851 87 49

17 851 86 06

jradomska@ur.edu.pl INF
dr Ewa Rak p. 362 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 18 erak@ur.edu.pl IM
dr hab. Rafał Rak p. 319 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 79 rrak@ur.edu.pl INF
mgr Dorota Rączka-Laska p. 45 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 27 dziekanat.cn@ur.edu.pl Dziekanat
prof. dr hab. Wojciech Rdzanek p. 317 skrzydło B1/ bud. A0 178 518 577 wordzanek@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Rafał Reizer p. 338 skrzydło  B1/ bud. A0 17 851 85 82 rreizer@ur.edu.pl IIM
mgr Patryk Rela p. 368 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 31 prela@ur.edu.pl IM
dr inż. Iwona Rogalska p. 315 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 79 irogalska@ur.edu.pl IIM
dr inż. Krzysztof Rogut p. 2.14/ bud. D3 17 872 17 01 krogut@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Katarzyna Rolf p. 242/ bud. D9 17 785 52 42 krolf@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Karolina Rokitowska p. 349/ bud. D9 17 785 53 49 kpz@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Maria Romerowicz-Misielak W2 Werynia 17 872 87 85 mromerowicz@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Justyna Ruchała p. 117 / bud. D10 17 785 49 45 jruchala@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Tadeusz Ruchlewicz p. 245 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 56 truchlewicz@ur.edu.pl II
dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy p. 260/ bud. D9 17 785 52 60 mrudy@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Marta Ruszała p.319 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 83 mruszala@ur.edu.pl IIM
dr Mateusz Rybak p. 15/ bud. D7 17 785 48 00 mrybak@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Stanisław Ryzner p. 113 skrzydło B1/ bud. A0 17  851 85 70 sryzner@ur.edu.pl INF
dr Wojciech Rząsa p. 350 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 98 wrzasa@ur.edu.pl II
mgr inż. Iwona Rzepka p. 38 skrzydło B1, bud. A0 17 851 85 23 irzepka@ur.edu.pl Dziekanat
dr Iwona Rzeszutek p. 320 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 78 irzeszutek@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr  Zenon Sacharczuk p. 301 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 71 zsacharczuk@ur.edu.pl INF
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz p. 408/ bud. D9 17 785 54 08 isadowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr Aneta Saletnik p. 214/ bud. D10 17 785 49 67 asaletnik@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab. Bogdan Saletnik, prof. UR p. 213/ bud. D10 17 785 49 65 bsaletnik@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Jaromir Sarzyński p. 352 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 90 jsarzynski@ur.edu.pl II
dr inż. Paulina Sawicka-Chudy p.71 skrzydło B1/ bud.A0   psawicka@ur.ed.pl IIM
dr Yaroslav Shpotyuk p.308 skrzydło B3/ bud.A0 17 851 86 74 yshpotyuk@ur.edu.pl INF
dr n. med. Aleksandra Siekierzyńska p. 305/ bud.D9 p.1.14/ bud.D3 17 785 53 05 17 872 17 32 asiekierzynska@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Natalia Siwiec p. 334/ bud.D9 17 785 53 34 sekretariat.itzz.cn@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Patrycja Skała p. 58 skrzydło B2/ bud. A0 p. 317 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 81 pskala@ur.edu.pl INF
dr Karol Skrobacz p. 136/ bud. D7 17 875 48 35 kskrobacz@ur.edu.pl INROiKŚ
inż. Julia Słaby p. 81 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 20   IBIOTECH
dr hab. inż. Magdalena Słowik-Borowiec, prof. UR p. 110/ bud. G4 17 851 68 68 mslowik@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr inż. Ewelina Słysz p. 214/ bud. D10 17 785 49 67 eslysz@ur.edu.pl ITŻiŻ
prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz p. 348/ bud.D9 17 785 53 48 zsokolowicz@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab., prof. UR Janusz Sokół p. 395 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 25 jsokol@ur.edu.pl IM
dr inż. arch. Anna Sołtysik p. 0.11/ bud. D3 17 872 16 70 asoltysik@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Agata Stadnicka-Futoma     astadnicka@ur.edu.pl INROiKŚ
prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska p. 138/ bud. D7 17 785 48 29 jstanek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Renata Stanisławczyk p. 262/ bud. D9 17 785 52 62 rstanislawczyk@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Aleksandra Stasik p. 113 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 70 astasik@ur.edu.pl INF
mgr inż. Paulina Stec p. 81 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 20 ptec@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk p. 304 skrzydło B3 / bud. A0 17 851 86 72 istefaniuk@ur.edu.pl IIM
mgr Justyna Strzelczyk p. 43 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 31 kolegium.cn@ur.edu.pl Biuro Kolegium
mgr Olga Sulencka p. 0.17 budynek D3 17 872 17 75 osulencka@ur.edu.pl Dziekanat
prof. dr hab. Zbigniew Suraj p. 355 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 03 zsuraj@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Andriy Sybirnyy p. 440/ bud. D9 17 785 54 40 asybirnyy@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab., prof. UR Wojciech Szajna p. 302 skrzydło B3/ bud. A0 p. 114 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 03 wszajna@ur.edu.pl INF
dr inż. Katarzyna Szajnar p. 208/ bud. D10 17 785 49 61 kszajnar@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr Gabriela Szajnowska p. 367 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 30 gszajnowska@ur.edu.pl IM
mgr inż. Adam Szczur p. 344 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 92 aszczur@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Antoni Szczurek p. 315 skrzydło B1/bud. A0 17 851 85 75 aszczurek@ur.edu.pl INF
lic. Grzegorz Szeliga p. 51/ bud. D9 17 785 50 68 zipr@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab. inż., prof. UR Krzysztof Szemela p. 379 skrzydło B2 / bud. A0 17 851 85 76 kszemela@ur.edu.pl INF
mgr inż. Jarosław Szkoła p. 349 skrzydło B1/ bud. A0   jszkola@ur.edu.pl II
dr inż. Jakub Szlęzak p. 56 skrzydło B2/ bud. A0 p. 70 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 87 33  17 851 87 34 jaszlezak@ur.edu.pl INF
dr inż. Kamil Szmuc p. 302 skrzydło B3 / bud. A0 17 851 86 63 kszmuc@ur.edu.pl IIM
dr hab., prof. UR Małgorzata Sznajder p. 311 skrzydło B1/ bud. A0 p. 203 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 12 17 851 87 61 msznajder@ur.edu.pl INF
mgr inż. Beata Szopa p. 348 skrzydło B1 /bud. A0 17 851 85 16 sekretariat.ii.cn@ur.edu.pl II
mgr Barbara Szostek p. 0.14/ bud. D3 17 872 17 98 bszostek@ur.edu.pl Dziekanat
dr hab. Małgorzata Szostek, prof. UR p. 220/ bud. D7 17 785 48 32 mszostek@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Anna Szpila p. 46 skrzydło B1/ bud. A0, p. 361 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 87 58 17 851 86 17 aszpila@ur.edu.pl IM
prof. dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok p. 320/ bud. D9 17 785 53 20 eszpunar@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab inż., prof. UR Ewa Szpyrka p. 127/ bud. G4 17 851 68 14 eszpyrka@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr inż. Katarzyna Szupernak-Wierzbińska p.30 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 12 kszupernak@ur.edu.pl Biuro Kolegium
mgr inż. Renata Szura p. 3.06/ bud.D3 17 872 17 28 sekzppr@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Grażyna Szybiak p. 33 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 15 gszybiak@ur.edu.pl Biuro Kolegium
Tomasz Szybisty p. 01/ bud.A2   tszybisty@ur.edu.pl INF
prof. dr hab. Wiesław Śliwa p. 391 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 21 wsliwa@ur.edu.pl IM
mgr Paweł Śliż p. 314 skrzydło B3/ bud. A0 p. 16 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 78 17 851 86 42 psliz@ur.edu.pl IIM
inż. Patrycja Świrk p. 376 skrzydło B2/bud. A0
17 851 86 37 pswirk@ur.edu.pl IIM
dr Natalia Tańska p. 448/ bud. D9 17 785 54 48 ntanska@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Maria Czernicka p. 146/ bud. D7 17 785 48 34 mczernicka@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr Renata Tłuczek-Pięciak p. 393 skrzydło  B2/ bud. A0 17 851 86 23 rtluczek@ur.edu.pl IIM
dr hab. inż., prof. UR Renata Tobiasz-Salach p. 318/ bud. D9 17 785 53 18 rtobiasz@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Anna Tomaszewska p. 209 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 63 atomaszewska@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Monika Tomczyk p. 1.11/ bud. D3 17 872 17 30 mwesołowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr hab. inż., prof. UR Jadwiga Topczewska p. 350/ bud. D9 17 785 53 50 jtopczewska@ur.edu.pl ITŻiŻ
prof. dr hab. Igor Tralle - Profesor Senior p. 309 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 06 itralle@ur.edu.pl INF
dr Edyta Trybucka p. 392 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 22 etrybucka@ur.edu.pl IM
dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa p. 318 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 82 mtrzyna@ur.edu.pl IIM
mgr Michał Tuchowski p. 459, bud. D9 17 785 54 57 mtuchowski@ur.edu.pl IBIOL
ks. dr hab., prof. UR Mirosław Twardowski p. 354/ bud. D9 17 785 53 54 mtwardowski@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Bogusław Twaróg p. 337 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 55 btwarog@ur.edu.pl II
dr hab., prof. UR Andrzej Wal p. 305 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 05 anwal@ur.edu.pl INF
mgr Kamila Warchoł p. 206 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 85 10 sekretariat.ibb.cn@ur.edu.pl IBIOTECH
dr hab. Marcin Wesołowski, prof. UR p. 308 skrzydło B1/ bud. A0 p. 139 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 72 17 851 87 48 mwesolowski@ur.edu.pl INF
dr hab., prof. UR Ewa Węgrzyn p. 457/ bud. D9 17 785 54 57 ewegrzyn@ur.edu.pl IBIOL
mgr Anna Wieczorek p. 30 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 36 awieczorek@ur.edu.pl Biuro Kolegium
dr hab. Grzegorz Wisz, prof. UR p. 308 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 50 gwisz@ur.edu.pl IIM
dr hab. inż., prof. UR Bogdan Wiśniowski p. 2.11/ bud. D3 17 872 16 32 bwisniowski@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Stanisław Właśniewski p. 121/ bud. D7 17 785 48 24 swlasniewski@ur.edu.pl INROiKŚ
dr hab., prof. UR Maciej Wnuk p. 325 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 86 09 mwnuk@ur.edu.pl IBIOTECH
mgr Dominik Wojdyła p. 115/ bud. D10 17 785 49 42 dwojdyla@ur.edu.pl IBIOTECH
dr Renata Wojnarowska-Nowak p. 310 skrzydło B3/ bud. A0 17 851 86 76 rwojnar@ur.edu.pl IIM
dr Andrzej Wojton p. 2.08/ bud. D3 17 872 16 34 awojtan@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr inż. Aleksander Wojtowicz p. 349 skrzydło B1/ bud. A0   alwojtowicz@ur.edu.pl II
dr hab. Mateusz Wolanin, prof. UR p. 449/ bud. D9 17 785 54 49 mwolanin@ur.edu.pl IBIOL
dr inż. Paweł Wolański p. 2.14/ bud. D3 17 872 17 14 pwolanski@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Inga Woźny p. 29 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 57 iwozny@ur.edu.pl Dziekanat
mgr Magdalena Wójcik p. 206/ bud. D9 17 785 52 06 mwojcik@ur.edu.pl IBIOL
dr Sebastian Wójcik p. 368 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 31 swojcik@ur.edu.pl IM
dr Tomasz Wójcik p. 26/ bud. D9 17 785 50 26 twojcik@ur.edu.pl INROiKŚ
mgr Ewa Zadorożna p. 48 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 85 35 ezadorozna@ur.edu.pl Dziekanat
dr hab., prof. UR Renata Zadrąg-Tęcza p. 413/ bud. D9 17 785 54 13 retecza@ur.edu.pl IBIOL
dr hab. inż., prof. UR Grzegorz Zaguła p. 46/ bud. D9 17 785 50 46 gzagula@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Anita Zapałowska p. 2.15/ bud. D3   azapalowska@ur.edu.pl INROiKŚ
dr inż. Miłosz Zardzewiały p. 45/ bud. D9 17 785 50 45 mzardzewialy@ur.edu.pl INROiKŚ
dr Lech Zaręba p. 159b/ bud. A0 17 851 87 08 lzareba@ur.edu.pl II
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy p. 386 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 47 mzarichnyy@ur.edu.pl IM
dr hab., prof. UR Mirosława Zima p. 382 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 43 mzima@ur.edu.pl IM
dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska-Piotrowska p. 208/ bud.D10; p. 250/ bud.D9 17 785 49 61 aznamirowska@ur.edu.pl ITŻiŻ
mgr inż. Aneta Zwolak p. 117/ bud.G4 17 851 68 96 azwolak@ur.edu.pl IBIOTECH
dr inż. Dariusz Żak p. 8/bud. A3 CIT 17 872 11 18 dzak@ur.edu.pl IIM
mgr inż. Ewa Żesławska p. 342 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 55 ezeslawska@ur.edu.pl II
dr Marek Żołdak p. 358 skrzydło B2/ bud. A0 17 851 86 14 mzoldak@ur.edu.pl IM
dr inż. Natalia Żurek p. 236/ bud. D9 17 785 52 36 nzurek@ur.edu.pl ITŻiŻ
dr inż. Wojciech Żyłka p. 379 skrzydło  B2/ bud. A0 17 851 85 76 wzylka@ur.edu.pl IIM
dr  Ewa Żyracka p. 28 skrzydło B1/ bud. A0 17 851 87 64 ezyracka@ur.edu.pl Dziekanat

Skróty:

IBIOL - Instytut Biologii
IBIOTECH - Instytut Biotechnologii
II - Instytut Informatyki
IIM - Instytut Inżynierii Materiałowej
IM - Instytut Matematyki
INF - Instytut Nauk Fizycznych
INROIKŚ - Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
ITŻiŻ - Instytut Technologii Żywności Żywienia
ICBPiK - Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych