Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo

 

2021

 

mgr inż. Renata Pawlak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Reakcja grochu siewnego (Pisum sativum L.) na nawożenie dolistne

Promotor: dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof UR

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. inż. Agnieszka Faligowska, prof. UPP
Recenzja - dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ
Streszczenie
Summary


 

mgr Patryk Kosowski

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przydatność komunalnych osadów ściekowych stabilizowanych ozonem do nawożenia wybranych gatunków roślin uprawnych

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szostek

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. inż. Przemysław Bukowski, prof. UP
Recenzja - dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Dagmara Migut

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ nawożenia dolistnego technologią Dr Green na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość ziarna kukurydzy

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
Recenzja - prof. dr hab. inż. Ewa Stanisławska-Glubiak
Streszczenie
Summary


 

mgr Karol Skrobacz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Porównanie skuteczności działania klasycznych i alternatywnych środków ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Szostek

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. inż. Krzysztof Śmigielski
Recenzja - dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. arch. kraj. Monika Kucharska-Świerszcz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów o różnym stopniu zurbanizowania

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Olbrycht

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM
Recenzja - dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Mirela Kotlicka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ nawożenia azotowego na wzrost i rozwój roślin, właściwości fizyko-chemiczne podłoża oraz kosztochłonność i energochłonność produkcji żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Aiton)

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

Promotor pomocniczy: dr inż. Natalia Matłok

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. inż. Adam Figiel
Recenzja - dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. UR
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Joanna Kotula

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ zróżnicowania odmianowego na wartość prozdrowotną wybranych gatunków warzyw

Promotor: dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja -
prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
Recenzja - prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
Streszczenie
Summary

 


 

mgr Beata Jacek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane właściwości fizjologiczne i użytkowe rodów hodowlanych paulowni (Paulownia sp.) w kontekście jej wykorzystania do celów energetycznych

Promotor: dr hab. Wojciech Litwińczuk, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Marek Gugała
Recenzja - prof. dr hab. Mariusz Kucharski
Streszczenie
Summary

 

2020

 

mgr inż. Marcin Dziura

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na walory przyrodnicze i użytkowe łąk oraz pastwisk wschodniej części Pogórza Bukowskiego

Promotor: prof. dr hab. Czesława Trąba

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Rogut

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
Recenzja - prof. dr hab. Anna Kryszak
Streszczenie
Summary

 

2019

 

mgr Marta Jańczak-Pieniążek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ intensywności uprawy na produkcyjność mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej

Promotor: dr hab. Jan Buczek, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Kaszuba

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Streszczenie
Summary

 


 

mgr Barbara Drygaś

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ prestymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym i nawożenia pogłównego algami Ascophyllum nodosum na plon i cechy jakościowe owsa Avena sativa L.

Promotor: prof. dr hab. Czesław Puchalski

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Bajcar

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
Recenzja - dr hab. Bożena Barczak, prof. UTP
Streszczenie
Summary

 


 

mgr inż. Barbara Romankiewicz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetycznym na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego

Promotor: dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Bogdan Kulig
Recenzja - prof dr hab. Janusz Podleśny
Streszczenie
Summary

 


 

mgr inż. Anita Poradowska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ zróżnicowanego użytkowania rolniczego gleb na rozwój okrzemek w środowisku glebowym i w wodach potoków na obszarze zlewni Magurskiego Parku Narodowego i jego otulinie

Promotor: prof. dr hab. Janina Kaniuczak

Promotor pomocniczy: dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Maria Flis-Bujak
Recenzja - dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak
Streszczenie
Summary

 

2018

 

mgr Łukasz Zadorożny

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Szkodliwa entomofauna roślin zielarskich uprawianych na plantacjach w okolicy Rzeszowa

Promotor: dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Sądej
Recenzja - dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Streszczenie
Summary