Dyscyplina nauki fizyczne

2021

mgr inż. Jakub Szlęzak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pnictogen modified Ge-Ga-Se(Te)-based glasses for optoelectronic devices

Promotor: dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Kopromotor: prof. Bruno Bureau

Promotor pomocniczy: dr Yaroslav Shpotyuk

Zawiadomienie PL
Zawiadomienie ENG
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Zieliński
Recenzja - dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS
Streszczenie
Summary
Résumé

 


mgr inż. Ewa Bobko

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wytwarzanie i transport w kwantowych niskowymiarowych nanostrukturach półprzewodnikowych z materiałów II-V

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wróbel

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Vitalli Dugaev
Recenzja - 
dr hab. Marta Borysiewicz
Streszczenie
Summary

 

2020

 

mgr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Klastry i specjacje utlenionych związków półprzewodnikowych SnTe i PbTe oraz ich komponentów

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Berchenko

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Bochnowski

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Zbigniew Świątek, prof. PAN
Recenzja -  
dr hab. Jerzy Żuk, prof. uczelni
Streszczenie
Summary

 


 

 

mgr inż. Paulina Sawicka-Chudy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne na bazie struktur tlenku tytanu i tlenku miedzi

Promotor: prof. dr hab. Marian Cholewa

Drugi Promotor: dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. PŁ

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Wisz

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH
Recenzja -  
dr hab. inż. Janusz Lekki
Streszczenie
Summary

 


 

mgr Łukasz Dubiel

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Elektronowy rezonans magnetyczny w stopach Heuslera Ni50-xCoxMn35,5In14,5

Promotor: dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Recenzja - dr hab. Szymon Łoś, prof. UKW
Streszczenie
Summary

 

2018

 

mgr Iwona Rogalska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Spektroskopia elektronowego rezonansu magnetycznego domieszek pierwiastków z grupy żelaza w proszkach Al2O3, ZrO2 oraz w nanocząstkach PbI2

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Kazimierz Dziliński, prof. PCz
Recenzja - dr hab. Ignacy Eryk Zieliński, prof. ZUT
Streszczenie
Summary

 

2017

 

mgr Marcin Wesołowski

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane aspekty fizycznej ewolucji komet w świetle współczesnych badań astrofizycznych

Promotor: dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Bożek
Streszczenie
Summary

 


 

mgr Tomasz Szczepański

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Transport ładunku i spinu oraz akumulacja spinowa w magnetycznych złączach tunelowych.

Promotor: prof. dr hab. Vitalii Dugaev

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
Recenzja - dr hab. Wojciech Rudzyński
Streszczenie
Summary