Dyscyplina nauki biologiczne

2024

mgr inż. Kinga Hęclik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Tworzenie i agregacja nanocząstek metali szlachetnych w ekstraktach torfu. Biosynteza, izolacja, identyfikacja i badania cytotoksyczności.

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. ICHTJ

Promotor: prof. dr hab. Anna Lankoff

Zawiadomienie
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
Recenzja 2 - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak

Recenzja 1 - prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Recenzja 2 - prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Recenzja - dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. PŁ

Streszczenie
Summary

2023

mgr Katarzyna Struś

Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza funkcjonalna dwukomponentowego systemu transdukcji sygnału MSMEG6236/MSMEG6238 u Mycolicibacterium smegmatis (Mycobacterium smegmatis).

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Anna Żaczek, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Antoni Różalski
Recenzja - prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Streszczenie
Summary

 


mgr inż. Natalia Pieńkowska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modyfikacja przedwczesnego starzenia się komórek in vitro i stresu oksydacyjnego w komórkowych modelach chorób neurodegeneracyjnych przez wybrane antyoksydanty

Promotor: prof. dr hab. Izabela Sadowska Bartosz

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła
Recenzja - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Streszczenie
Summary

 


mgr inż. Dominika Błoniarz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Plejotropowe efekty braku funkcjonalnego genu TRDMT1 w komórkach nowotworowych podczas hodowli długoterminowej oraz starzenia indukowanego chemioterapeutykami

Promotor: dr hab. Anna Lewińska, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Gamian
Recenzja - prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Recenzja - dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Agnieszka Marcela

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rezerwaty przyrody województwa podkarpackiego – tworzenie i funkcjonowanie

Promotor:  dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. uczelni

Promotor pomocniczy: dr Mateusz Wolanin

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
Recenzja - prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Streszczenie
Summary


 

mgr Joanna Szmuc

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ antropogenicznych zaburzeń siedlisk w potoku górskim na strukturę makrozoobentosu i ichtiofauny

Promotor:  dr hab. Aneta Bylak, prof. uczelni

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. Antoni Amirowicz
Streszczenie
Summary


 

mgr Magdalena Tanona

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kształtowanie się epifitycznej i epiksylicznej bioty porostów świerka pospolitego pod wpływem naturalnych zaburzeń w drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego

Promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. uczelni

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Dariusz Kubiak, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. Anna Łubek, prof. uczelni
Streszczenie
Summary

 

2022

 

mgr Izabela Marta Szeląg

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Bionomia i morfologia stadiów rozwojowych Alucita grammodactyla ZELLER, 1841 (Lepidoptera: Alucitidae)

Promotor: dr hab. Roma Durak, prof. uczelni

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Łukasz Przybyłowicz
Recenzja - Prof. dr hab. Jarosław Buszko
Streszczenie
Summary


mgr inż. Rafał Salach

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyka jesiennej migracji pokrzewek z rodzaju Sylvia w Beskidzie Niskim

Promotor: prof. dr hab. Cezary Mitrus

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. uczelni
Recenzja - dr. hab. Piotr Zduniak, prof. uczelni
Streszczenie
Summary


 

mgr Mateusz Michalicha

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Cechy kolonii i miejsc lęgowych a sukces reprodukcyjny brzegówki Riparia riparia

Promotor: prof. dr hab. Cezary Mitrus

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Pitucha

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Marta Borowiec, prof. uczelni
Recenzja - dr. hab. Radosław Włodarczyk
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Anna Bugno-Pogoda

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wieloletnie przemiany roślinności runa lasów bukowych w polskiej części Karpat Wschodnich w związku z rozwojem drzewostanów i ich użytkowaniem

Promotor: dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Jan Bodziarczyk, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
Streszczenie
Summary


 

mgr Jan Dampc

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Reakcje adaptacyjne wybranych gatunków mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) na wzrost temperatury

Promotor: dr hab. Roma Durak, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr Mateusz Mołoń

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. Dominik Chłond, prof. uczelni
Streszczenie
Summary


 

mgr Łukasz Furmanek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ kompleksu substancji porostowych na wybrane grzyby glebowe

Promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr inż. Agata Tekiela

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Recenzja - dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. UPrz
Streszczenie
Summary

 

2021

 

mgr Krzysztof Kosiński

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchicus”
 
Promotor: dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. dr h.c. Piotr Tryjanowski
Recenzja - dr hab. Jakub Kosicki, prof. UAM
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Monika Pichla

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena potencjalnych substancji terapeutycznych na modelu komórkowym w chorobach wieku podeszłego

Promotor: prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Mariusz R. Więckowski
Recenzja - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Streszczenie
Summary


 

mgr Jan Ziobro

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych związanych z drzewostanami dębowymi nadleśnictw Bircza i Krasiczyn w kontekście wybranych czynników historycznych i środowiskowych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Bobiec, prof. UR

 

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Szeląg
Recenzja - dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR
Streszczenie
Summary


 

mgr Mateusz Rybak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Różnorodność taksonomiczna zbiorowisk okrzemek zasiedlających wybrane gatunki drzew na terenach o różnym stopniu zurbanizowania

Promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr hab. Teresa Noga, prof. UR

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Małgorzata Bąk
Recenzja - dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN
Streszczenie
Summary


 

mgr Katarzyna Naparło

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ochrona modelowych komórek przed stresem oksydacyjnym przez polifenole oraz związki syntetyczne

Promotor: prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

 

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr
Recenzja - dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ
Streszczenie
Summary

 


2020

 

mgr inż. Bożena Czubat

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mycobacterium smegmatis, cobIJ, witamina B12

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Promotor pomocniczy: dr Alina Minias

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Recenzja - prof. dr hab. Tomasz Popławski
Streszczenie
Summary


 

mgr Wiktoria Jordan-Stasiło

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rodzaj Rhabdomastix Skuse, 1890 (Diptera, Limoniidae) w różnowiekowych żywicach kopalnych

Promotor: dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kopeć

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Węgierek
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Marcin Kotowski

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Etnomykologiczna charakterystyka użytkowania grzybów na Mazowszu

Promotor: dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
Recenzja - dr hab. Marta Wrzosek
Streszczenie
Summary

 

 

2019

 

mgr Magdalena Koziarz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Struktura przestrzenna i wiekowa naturalnego odnowienia dębów (Quercus roburQ. petraea) na Pogórzu Karpackim – w kontekście wybranych czynników środowiskowych   

Promotor: dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Jan Holeksa
Recenzja - dr hab. Magdalena Żywiec, prof. PAN
Streszczenie
Summary


 

mgr Olga Świder

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zmiany morfologii liści wybranych gatunków rodzaju Taraxacum w trakcie sezonu wegetacyjnego

Promotor: dr hab. Paweł Marciniuk, prof. UPH

Promotor pomocniczy: dr Agata Stadnicka Futoma

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Agnieszka Popiela
Recenzja - dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Roman Maślanka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor: dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Kwolek-Mirek

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Janusz Maszewski
Recenzja - dr hab. Marek Skoneczny
Streszczenie
Summary


 

mgr Maciej Wojtoń

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ewolucja nadrodziny Anisopodoidea Knab, 1912 (Diptera, Nematocera)

Promotor: dr hab. Iwona Kania, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Skoczyńska-Maj

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Węgierek
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Magdalena Biesiadecka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Eksperymentalny test hipotez wyjaśniających zależność między tempem ewolucji molekularnej i poziomem ekspresji genów

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Korona

Promotor pomocniczy: dr Piotr Śliwa

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Recenzja - dr hab. Szymon Kaczanowski
Streszczenie
Summary


 

mgr Natalia Kochman-Kędziora

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zbiorowiska okrzemek rozwijające się na glebach odsłoniętych przez wycofujący się lodowiec Ekologii (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka)

Promotor: prof. dr hab. Maria Olech

Promotor pomocniczy: dr Teresa Noga

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Barbara Kawecka
Recenzja - dr hab. Joanna Czerwik-Marcinowska, prof. UJK
Streszczenie
Summary


 

mgr inż. Michalina Grzesik

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Antyoksydacyjne właściwości polifenoli i związków syntetycznych

Promotor: dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Mirosław Soszyński
Recenzja - dr hab. Jolanta Sroka
Streszczenie
Summary

 

2018

 

mgr inż. Katarzyna Borycka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Czasowa zmienność i przestrzenne zróżnicowanie przebiegu pylenia oraz występowania pyłku olszy i brzozy w powietrzu w zależności od warunków meteorologicznych i klimatycznych

Promotor: dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Recenzja - prof. dr hab. Dorota Nalepka
Streszczenie
Summary


 

Łukasz Peszek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Różnorodność zbiorowisk okrzemek i ich wykorzystanie w ocenie jakości wód górnej Wisłoki i wybranych dopływów (Beskid Niski, Magurski Park Narodowy)

Promotor: dr hab. Janina Lee

Promotor pomocniczy: dr Teresa Noga

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Barbara Kawecka
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Streszczenie
Summary


 

Magdalena Szuster

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ dendrymerów PAMAM oraz ich biokoniugatów z biotyną i pirydoksalem na właściwości biologiczne różnych typów komórek in vitro”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Uram

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
Recenzja - prof. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. UWr
Streszczenie
Summary


 

Renata Kasper-Pakosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Etnobiologiczna charakterystyka roślin i grzybów na targach Polski południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziko rosnących.

Promotor: dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM
Recenzja - dr hab. Krzyszotof Grzywnowicz, prof. UAM
Streszczenie
Summary

 


 

Iwona Kata

Tytuł rozprawy doktorskiej: Konstruowanie szczepów drożdży Ogataea (Hansenula) polymorpha zdolnych do efektywnej konwersji glicerolu do etanolu

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sybirny

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Recenzja - prof. dr hab. Mykhailo Gonchar
Streszczenie
Summary


 

Jennifer Mytych

Tytuł rozprawy doktorskiej: Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych

Promotor: prof. dr hab. Marek Koziorowski

Promotor pomocniczy: dr Maria Romerowicz-Misielak

Zawiadomienie
Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Okrasa
Recenzja - dr hab. Daniel Krowarsch
Streszczenie
Summary

 

 

2017

 

Agnieszka Podolak-Machowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Reakcje dżdżownic (Lumbricidae) na stres na poziomie populacyjnym i komórkowym

Promotor: prof. dr hab. Joanna Kostecka

Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Rożen

Zawiadomienie
Recenzja - dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. UP
Recenzja - dr hab. Grzegorz Makulec, prof. UKSW
Streszczenie
Summary