Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo

dr Małgorzata Szostek

Wniosek i Autoreferat
Uchwała w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej
Recenzja - dr hab. Tomasz Sosulski prof SGGW
Recenzja - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
Recenzja - prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz
Recenzja - prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz
Uchwała

 

dr Grzegorz Pączka

Wniosek i Autoreferat
Uchwała w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej
Recenzja - prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz
Recenzja - prof. dr hab. Wiera Sądaj
Recenzja - dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot
Recenzja - dr hab. Krzysztof Kasprzak
Uchwała

 

dr inż. Mariola Garczyńska

Wniosek i Autoreferat
Uchwała w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej
Recenzja - prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
Recenzja - dr hab. inż. Monika Mierzwa-Hersztek
Recenzja - dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT
Recenzja - dr hab. inż. Grażyna Żukowska, prof. uczelni
Uchwała

 

dr inż. Natalia Matłok

Wniosek i Autoreferat
Uchwała w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej
Recenzja - dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. uczelni
Recenzja - prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
Recenzja - prof. dr hab. Beata Rutkowska
Uchwała

 

dr inż. Piotr Kuźniar

Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Recenzja - dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
Recenzja - prof. dr hab. Jerzy Księżak
Recenzja - prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, jr
Uchwała

 

dr inż. Edmund Hajduk

Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Recenzja - prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
Recenzja - dr hab. Grażyna Żukowska
Recenzja - dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB
Uchwała

 

dr Jadwiga Stanek-Tarkowska

Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania
Recenzja - dr ha. Edward Meller, prof. nadzw.
Recenzja - prof dr hab. inż. Jacek Długosz
Uchwała

 

dr inż. Wacław Jarecki

Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania
Recenzja - prof. dr hab. Aleksander Szmigiel
Recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska
Recenzja - dr hab. Franciszek Wielebski
Uchwała

 

dr inż. Jan Buczek

Autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja - prof. dr hab. Wiesław Koziara
Recenzja prof. zw. dr hab. Aleksander Szmigiel
Recenzja - dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM
Uchwała