Dyscyplina nauki biologiczne

dr Anna Tabęcka-Łonczyńska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Pismo RDN
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Recenzja - dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. uczelni
Recenzja - dr hab. inż. Małgorzata Tokarska, prof. IBS PAN
Recenzja - prof. dr hab. Adam Zięcik
Recenzja - dr hab. Anna Bielak-Żmijewska