Doradztwo zawodowe

 

Realizując założenia Strategii HR4R UR oraz zadania zapisane w Strategii Rozwoju Kolegium (Obszar Zasoby Niematerialne, Cel operacyjny 1) w Kolegium Nauk Przyrodniczych został powołany zespół  pracowników o wysokiej pozycji naukowej, z dużym doświadczeniem dydaktycznym i administracyjnym, który będzie służył  Państwu pomocą w zakresie doradztwa zawodowego, w tym  w  zakresie awansu naukowego.

W skład Zespołu wchodzą:

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - przewodnicząca zespołu
nr pokoju: A0/43 B1e-mail: idalia@ur.edu.pl telefon: 17 851 85 30

Prof. dr hab. inż. Ewa Czyżnr pokoju: D7/138e-mail: ewac@ur.edu.pl telefon: 17 785 48 29

Prof. dr hab. Antoni Szczureknr pokoju: A0/315 B1e-mail: aszczurek@ur.edu.pl   telefon: 17 851 85 75

Dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR
nr pokoju: D9/218
e-mail: pczarnota@ur.edu.pl
telefon: 17 785 48 29

Dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. URnr pokoju: D3/1.29e-mail: mdzugan@ur.edu.pl telefon: 17 872 16 19

Dr hab. Anna Lewińska prof. UR nr pokoju: A0/325 B1e-mail: alewinska@ur.edu.pl telefon: 17 851 86 09

Dr hab. Barbara Pękala, prof. URnr pokoju: A0/347 B1e-mail: bpekala@ur.edu.pl telefon: 17 851 85 95

Mgr Dorota Rączka-Laskanr pokoju: A0/ 45 B1e-mail: draczka@ur.edu.pl telefon: 17 851 85 27