Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku biotechnologia

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr 265/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku biotechnologia prowadzonego na Uniwersytecie Rzeszowskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę

POZYTYWNĄ

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12.09.2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione. Następna ocena programowa kierunku biotechnologia powinna nastąpić w roku akademickim 2029/2030.

wstecz