Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Hęclik

mgr inż. Kinga Hęclik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Tworzenie i agregacja nanocząstek metali szlachetnych w ekstraktach torfu. Biosynteza, izolacja, identyfikacja i badania cytotoksyczności.

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. ICHTJ

Promotor: prof. dr hab. Anna Lankoff

Zawiadomienie
Recenzja 1 - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
Recenzja 2 - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak

Recenzja 1 - prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Recenzja 2 - prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Recenzja - dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. PŁ

Streszczenie
Summary

wstecz