Aktualności

IV Konferencja Naukowa – Perspektywy dla Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

W dniu 15 listopada 2022 r. odbyła się IV Konferencja Naukowa – Perspektywy dla Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, tym razem o charakterze międzynarodowym. Ze względu na uczestników zewnętrznych, konferencja została zorganizowana na platformie zoom, przez Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju wspierane przez Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Konferencja cieszyła się zainteresowaniem ze strony studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica, Politechniki Warszawskiej oraz zaprzyjaźnionej uczelni angielskiej – University of Central Lancashire w Preston. Konferencję otworzyła dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR- przewodnicząca Komitetu  Organizacyjnego.

Pani prof. dr hab. Joanna Kostecka przywitała gości zagranicznych i poprowadziła I sesję w języku angielskim. Prof. dr hab. Joanna Kostecka wygłosiła wykład pt. 'Do we need the Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030)?' a następnie zaprosiła do wysłuchania wystąpień pracowników naukowych z Uniwersytetu w Preston (dr Jeannette Kister – 'Effects of silver nanoparticles on the endogeic earthworm species Aporrectodea caliginosa'; dr Peter Bentley – 'Surface straw residue utilisation by Lumbricus terrestris in no-till agroecosystems'), co odbyło się z przygodami na łączach.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również kilku wykładów specjalistów ochrony środowiska w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami (dr Anna Kalinowska – pt. „My wobec wyzwań zmian klimatu - rozwiązania tkwiące w samej przyrodzie (NbS- Nature Based Solutions)”; dr hab. prof. UR Renata Tobiasz-Salach –  pt. „Ziarno i słoma owsiana jako potencjalne źródło energii”; dr Teresa Kubiak – pt. „Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie”; dr hab. Arkadiusz Kamiński – pt.  „Obiekty dystrybucji paliw – stacje HRS”).

Podczas kolejnych sesji naukowych prowadzonych przez dr hab. Mariolę Garczyńską, prof. UR i dr Annę Mazur-Pączkę, studenci oraz doktoranci zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci 10 wystąpień. Jak w poprzednich latach, ta część konferencji przyniosła satysfakcję organizatorom i uczestnikom, którzy byli bardzo dobrze przygotowani i prezentowali ciekawe badania.  

Wybrane artykuły pokonferencyjne, po pozytywnym ich zrecenzowaniu, zostaną opublikowane w czasopiśmie Polish Journal for Sustainable Development (czasopismo obecnie dostępne pod linkiem http://pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/).

Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Maciochy za pomoc w przygotowaniu i obsłudze konferencji stacjonarnej w łączności on-line.

 

wstecz