Wydarzenia

- W dniu 26 kwietnia 2022 roku w salach budynku B4, w którym swoją siedzibę ma Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, odbył się etap wojewódzki "Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2022". Jest to to indywidualny konkurs programowania w języku Baltie 3 przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół średnich, uczelni oraz dla organizacji pracujących z dziećmi, w którym wzięło udział 7795 uczniów ze Słowacji, Czech i Polski. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w kierunku programowania, rozwijanie twórczego myślenia oraz rozwijanie myślenia algorytmicznego. Do etapu wojewódzkiego awansowało 60 uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami według rankingu wojewódzkiego. Natomiast 10 czerwca 2022 roku odbył się finał konkursu Baltie 2022, do którego awansują w każdej kategorii wojewódzcy zwycięzcy + najlepsi zawodnicy międzynarodowego rankingu w kategoriach A-E. Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy.

- Od 1 października 2019 r., w związku z reorganizacją Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Jan G. Bazan objął funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki, natomiast na jego miejsce został powołany dr Lech Zaręba, który pełni obowiązki Dyrektora ICMK.

- Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 roku, nadała dr Barbarze Pękali stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

- Google Developers Group Rzeszów i Women Techmakers Rzeszów we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego oraz Katedrą Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowały 20 stycznia 2018 warsztaty pt. „Machine Learning from the scratch – Workshop”. Wydarzenie odbyło się w bud. A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1, a poprowadził je, były specjalista Google od ML. Planowane są kolejne tego typu warsztaty o czym będziemy informować. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie www.gdgrzeszow.pl i dokonanie rejestracji w stosownym czasie.

- W dniu 10 stycznia 2018 w auli 167 B2 odbył się wykład otwarty. Referat pt: IT czyli sztuka przełamywania barier (perspektywa Google i nie tylko) - wygłosił - pracownik firmy Google.

- W dniu 28.11.2017 w auli 167 B2 o godz. 14:15 odbył się wykład otwarty. Referat pt: Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10 - wygłosi - administrator sieci z jednej z rzeszowskich firm.

- Od dnia 1 października 2017 roku do Kadry Naukowej ICMK dołączyło dwóch asystentów mgr inż. Marcin Chyła oraz mgr inż. Dawid Kosior.

- Na odbywającej się w dniach 3-7 lipca w Olsztynie międzynarodowej konferencji informatycznej (International Joint Conference on Rough Sets - IJCRS 2017) trzech pracowników Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskało nagrodę za najlepszą pracę aplikacyjną (ang. the Best Application Paper Award). Byli to mgr inż. lek. med. Sylwia Buregwa-Czuma, dr hab. prof. UR Jan G. Bazan i dr Wojciech Rząsa. Nagrodzona praca dotyczy nowej metody generowania klasyfikatorów opartych na tzw. V-drzewach przeznaczonych do automatycznego wspomagania decyzji m.in. w zastosowaniach medycznych. Oprócz wspomnianych wyżej osób, współautorami pracy byli również dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Andrzej Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr inż. Łukasz Dydo, były pracownik UR.

- Z przyjemnością zawiadamiam, iż 29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie nadała mgr inż. Marcinowi Ochabowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

- Informuję, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Ochaba nt."System wspomagania decyzji dla wczesnego wykrywania dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków" .

- W dniu 5 grudnia 2016 r., w godz. 12.30–13.30, w auli 166 (budynek A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1) odbył się wykład otwarty „Cyfronet jako Centrum Kompetencji Gridowo-Cloudowych” który wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Senator RP, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Z przyjemnością zawiadamiam, iż 20 października 2016 roku Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Karkowie nadała mgr inż. Michałowi Kępskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, a ponadto postanowiła wyróżnienić jego rozprawę doktorską pt: "Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych."

- Dziekan i Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Michała Kępskiego, która odbędzie się w dn. 27.09.2016 o godz. 11.00 w sali 4.26 bud. D-17, ul. Kawiory 21 w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: "Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych." Promotor: dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. n. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Polański - Politechnika Śląska, dr hab. inż. Alekasnder Byrski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

- Od dnia 1 października 2016 roku do Kadry Naukowej ICMK dołączyło dwóch asystentów mgr inż.Marcin Ochab oraz mgr inż. Kamil Trojnar.

- Od września 2016 roklu dr inż. Przemysław Pardel odszedł z ICMK do pracy w firmie w Google na
stanowisko Developer Relations Community Managera, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za wspieranie deweloperów w całym regionie Europy centralnej i wschodniej.

- Od dnia 1 luteg 2016 roku współpracę z Nami rozpoczął prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

- W kwietniu 2015 roku została uruchomiona witryna z grantami obliczeniowymi w ICMK, na stronie www naszego Centrum w zakładce granty obliczeniowe.

- W celu wzmocnienia Kadry Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego z dniem 16 kwietnia 2015 roku przeszli do Nas dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR oraz dr Jadwiga Orłowska-Puzio z Katedry Analizy Funkcjonalnej; dr hab. Józef Drewniak, prof. UR, dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Anna Król oraz dr Barbara Pękala z Katedry Metod Algebraicznych i Przybliżonych a także dr Paweł Urban z Katedry Równań Różniczkowych i Statystyki.

- W dniu 14 kwietnia 2015r odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego. W tym szczególnym i bardzo ważnym dla Nas dniu swą obecnością zaszczyciło Nas wielu znakomitych gości.

- Rozpoczęcie uroczystości odbyło się w auli budynku A0, następnie wszyscy zebrani przeszli do budynku ICMK, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez JE ks. Biskupa Jana Wątrobę. Zaproszeni goście mieli też okazję obejrzeć budynek i zapoznać się z możliwościami technicznymi jakie posiadają urządzenia, które wchodzą w skład wyposażenia Centrum.

- Odbyła się też konferencja prasowa podczas której Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski oraz Dyrektor Centrum dr hab. prof. UR Jan Bazan i dr hab. inż. prof. UR Tadeusz Kwater odpowiadali na pytania, przybyłych na uroczystość, dziennikarzy.

Napisali o Nas w prasie:

http://m.rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,106519,17754658,Najwiekszy_komputer_na_Podkarpaciu_jest_na_Uniwersytecie.html

www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/uniwersytet-rzeszowski-stawia-na-wspolprace-z-biznesem

http://rzeszow.tvp.pl/19652876/prace-nad-sztuczna-inteligencja-juz-w-nowym-centrum-komputerowym

- W dniu 9 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą a Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie: doskonalenia procesu dydaktycznego w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; badań naukowych i wdrożeniowych; rozszerzania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

- W dniu 12 stycznia 2015 roku nastąpiło uruchomienie pilotażowego grantu obliczeniowego na klastrze przy współpracy z Wydziałem Mechaniki i Informatyki Uniwerstyetu Warszawskiego.

- W grudniu 2014 roku zakończono proces wyposażania ICMK w sprzęt dydaktyczno-badawczy, w którego skład wchodzą zestawy sterowania procesami technologicznymi w oparciu o zaawansowana technologię mikroprocesorową, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem obrazów daktylo­sko­pijnych, zestawy do śledzenia i rozpoznawania twarzy w strumieniu wideo oraz zestaw do automatycznego śledzenia postaci ludzkiej w strumieniu wideo.

- Od grudnia 2014 roku funkcję Zastępcy Dyrektora ICMK pełni dr inż. Przemysław Pardel.

- W dniu 12.11.2014 roku odbyła się obrony pracy doktorskiej mgr inż. Huberta Wojtowicza nt: „Rozpoznawanie obrazów medycznych na przykładzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztucznej inteligencji” a 20 listopada 2014 roku Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Karkowie nadała Hubertowi Wojtowiczowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

- Dnia 27 marca 2014 roku Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwałą nr 298/03/2014 pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o powołanie dra hab. prof. UR Jana Bazana na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.

- Instalacja klastra obliczeniowego PEGAZ firmy Hewlett-Packard odbyła się w marcu 2014. Jest to obecnie najpotężniejsza instalacja obliczeniowa na Podkarpaciu umożliwiająca efektywne wykonywanie skomplikowanych obliczeń związanych z projektami badawczymi wymagającymi obliczeń o masowej współbieżności