Rada Naukowa

 

Działalność bieżącą i rozwój ICMK wspiera i nadzoruje Rada Naukowa ICMK.  W skład Rady Naukowej ICMK wchodzą pracownicy ICMK ze stopniem doktora habilitowanego, ze stopniem doktora, kierownicy laboratoriów w ICMK oraz kierownicy projektów badawczych uzyskanych przez ICMK samodzielnie lub w konsorcjum z innymi jednostkami. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Dyrektor ICMK.