Kształcenie ustawiczne dorosłych

Harmonogram prac Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego w obszarze przeprowadzenia kursów ustawicznego kształcenia dla dorosłych w latach 2018-2021

 

1. lipiec-sierpień 2021

Temat szkolenia: Akademia programowania KRUKO- warsztaty programowania

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla studentów;

dokładna data kursu: począwszy od 14.07.2021 do 24.08.2021 godz. 8.00 s. 241/A0 

 

2. lipiec 2019

Temat szkolenia: Warsztaty z tworzenia i eksploatacji kursów e-learningowych

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: począwszy od 01.07.2019 do 04.07.2019 godz. 10.00 s. 259/A0 (16 godz.)

zgłoszenia: icmk@ur.edu.pl (12 miejsc decyduje kolejność zgłoszenia)

 

3. marzec 2019 - maj 2019

Temat szkolenia: SharpDEV

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: począwszy od 19.03.2019 jeden raz w tygodniu godz. 18.00 s. 243/A0 (15 godz.)

 

4. marzec 2018 - maj 2018

Temat szkolenia: SharpDEV

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: począwszy od 07.03.2018 jeden raz w tygodniu godz. 18.00 s. 127/A0 (15 godz.)

 

Harmonogram prac Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego w obszarze przeprowadzenia kursów ustawicznego kształcenia dla dorosłych w latach 2015-2017

 

1. marzec 2015

Temat szkolenia: Wprowadzenie do programowania obliczeń równoległych na klastrze obliczeniowym  ICMK

bezpłatne szkolenie dla pracowników WMP UR;

dokładna data kursu: 2.03.2015 (4 godz.);  16.03.2015 (4 godz.)

 

Temat szkolenia: Wykorzystanie projekcji stereoskopowej na potrzeby animacji 3D oraz technik badań identyfikacji biometrycznej

Bezpłatne, zdalne szkolenie dla pracowników i studentów PWSZ w Jarosławiu;

dokładna data szkolenia: 17.03.2015 (45 min)

 

2. październik 2015

Temat szkolenia: Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla nauczycieli UR;

dokładna data kursu: 24-25 październik (16 godz.)

 

3. grudzień 2015

Temat szkolenia: Ms Excel od podstaw

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (10 godz.)

 

4. luty 2016

Temat szkolenia: Ms Excel w statystycznej analizie danych – podstawy

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (16 godz.)

 

5. kwiecień 2016

Temat szkolenia: Wprowadzenie do programowania obliczeń równoległych na klastrze obliczeniowym  ICMK

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (10 godz.)

 

6. czerwiec 2016

Temat szkolenia: Wykorzystanie oprogramowania Ansys do problemów o dużej złożoności obliczeniowej

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (6 godz.)

 

7. październik 2016

Temat szkolenia: Projektowanie systemów sterowania procesami technologicznymi w oparciu o technologię mikroprocesorową

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (6 godz.)

 

8. grudzień 2016

Temat szkolenia: Administrowanie klastrem obliczeniowym

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: zostanie ustalona po skompletowaniu grupy (6 godz.)

 

9. listopad 2016 - styczeń 2017

Temat szkolenia: JavaDEV

uczestnicy: bezpłatne szkolenie dla osób dorosłych;

dokładna data kursu: począwszy od 28.11.2016 jeden raz w tygodniu godz. 17.00 s. 127/A0 (15 godz.)