Granty obliczeniowe

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) o granty obliczeniowe ICMK UR dostępny jest pod adresem

granty.ur.edu.pl

Administrator klastra: dr inż. Piotr Molenda ([email protected], pok. 301 bud. B4)

 

Regulamin korzystania z klastra obliczeniowego w ICMK

/file/105240/RegulaminKlasterGrantyICMKv3.pdf

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania wniosków o granty obliczeniowe na klastrze ICMK. Wnioski można składać bezpośrednio w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnym pod adresem granty.ur.edu.pl

Harmonogram:

  • Termin składania wniosków - 30 czerwiec
  • Ogłoszenie wyników - do 7 lipca

 

Treść informacji do zamieszczenia w publikacjach: (j. polski) Składamy podziękowanie Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK) Uniwersytetu Rzeszowskiego za umożliwienie przeprowadzenia obliczeń (grant obliczeniowy nr G-xxx), (j. angielski) We would like to acknowledge the Interdisciplinary Centre for Computational Modelling in the University of Rzeszow for the possibility of performing computations (the computational grant: G-xxx).

 

Aktualnie realizowane granty obliczeniowe:

1. Efektywne własności sprężystych kompozytów włóknistych - Kierownik grantu: Piotr Drygaś
2. Obliczanie właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek o znaczeniu biologicznym metodami chemii kwantowej i dynamiki molekularnej - Kierownik grantu: Dariusz Pogocki
3. Badania dynamiki transportu małych aglomeratów i nanocząstek metalicznych przez bariery biologiczne (jelitowa, łożyskowa, krew-mózg, krew-siatkówka) - Kierownik grantu: Dariusz Pogocki
4. Badanie mechanizmów rodnikowych degradacji związków perfluorowych pochodzących z rozpadu teflonu i związków powierzchniowoczynnych wykorzystywanych podczas jego produkcji - Kierownik grantu: Joanna Kisała
5. Selekcja cech - Wiesław Paja


Granty obliczeniowe realizowane w latach ubiegłych:

1. Badanie możliwości wytworzenia metamateriału na bazie metalu, magnetycznych nanocząstek oraz związków o zmiennej/regulowanej przerwie energetycznej -  Kierownik grantu: Paweł Zięba
2. Pozyskiwanie energii z drgań mechanicznych - Kierownik grantu: Klaudiusz Majchrowski
3. Obliczenia struktury pasmowej izolatorów topologicznych na bazie związków II-VI (przygotowaniu) - Kierownik grantu: Michal Marchewka
4. Obliczanie właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek o znaczeniu biologicznym metodami chemii kwantowej - Kierownik grantu: Dariusz Pogocki
5. Zagadnienia brzegowe z warunkiem sprzężenia opisującym doskonały kontakt pomiędzy ośrodkami o różnych własnościach fizycznych dla kompozytów włóknistych - Kierownik grantu: Piotr Drygaś
6. Zastosowanie metaheurystyk i High-Performance Computing w optymalizacji ruchu drogowego - Kierownik grantu: Przemysław Wiktor Pardel