Aktualności

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH” zrealizowano w ramach – regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa i konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; działanie 1.1 wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (NABÓR NR RPPK.01.01.00-IŻ-00-18-001/17).

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych zostało powołane Uchwałą Senatu UR nr 45/01/2021 z dnia 28.01.2021. Z dniem 1 lutego 2021 JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek powołał Pana dr hab. n wet. Waldemara J. Grzegorzewskiego do pełnienia funkcji Dyrektora ICBPiK UR.

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych to przedsięwzięcie, które spełni oczekiwania badawcze związane z badaniami z użyciem dużych zwierząt, jak również drobnych zwierząt laboratoryjnych - myszy i szczury oraz króliki. Centrum stanowi unikalne zaplecze badawcze na terenie Polski południowo-wschodniej do realizacji przedsięwzięć związanych z doświadczeniami in vivo, oraz będzie stanowić interdyscyplinarny kompleks posiadający najnowszej generacji aparaturę badawczą. Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni będzie wyposażone również w salę operacyjną dla dużych zwierząt, oraz pomieszczenia przed- i pooperacyjne. Centrum dysponować będzie wykwalifikowaną kadrę naukową, która w razie potrzeby służyć będzie pomocą przy planowaniu i realizacji badań.

 

ICBPiK należy do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących  https://www.facebook.com/watch/?v=327752725517525 .

 

W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. „o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych” każda osoba, która jest zaangażowana w doświadczenia na zwierzętach musi posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz wyznaczenie przez odpowiedniego kierownika jednostki do czynności, którą ma wykonywać.

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące prowadzenia badań z użyciem zwierząt są umieszczone na stronie Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach:

https://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

Dla osób, które planują doświadczenia w roku 2021 będzie prowadzone szkolenie w trybie on-line pod koniec lutego lub w marcu. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz na stronie: http://www.omd.umlub.pl/szkolenia/

W razie potrzeby planujemy przeprowadzenie szkolenia jesienią 2021 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Specjalistyczna aparatura dostępna w Centrum:

- cytometr przepływowy z sorterem komórek,

- Inkubator z generatorem pola elektromagnetycznego,

- mikroskop z mikromanipulatorem,

- standardowy różnicowy kalorymetr skaningowy,

- mikroskop okulistyczny wraz z pełnym zestawem witrektomii,

- USG – najnowsza platforma ultrasonograficzna klasy premium,

- RTG ramię C.

Planowany jest również dalsze uzupełnienie w sprzęt specjalistyczny o którym będziemy informować i uzupełniać.

 

Rzeszów, 15.02.2021 r.