Sekretariat Instytutu Biotechnologii / Secretariat of the Biotechnology Institute

 

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SEKRETARIAT: mgr Kamila Warchoł

St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 10

e-mail: sekretariat.ibiotech.cn@ur.edu.pl

  

 

Dyrektor przyjmuje pracowników Instytutu w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00-11:00 z wyłączeniem dni w których odbywa się Rada Instytutu (w tych dniach sprawy można załatwiać bezpośrednio przed lub po posiedzeniu Rady).

Zainteresowane osoby powinny udać się do pok. 209, skrz. B3, bud. A0.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY
SECRETARY: mgr Kamila Warchoł

ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszówtel: 17 851 85 10

e-mail: sekretariat.ibiotech.cn@ur.edu.pl

 

 

The Director welcomes business every Monday from 9:00-11:00 a.m., excluding days on which the Institute's Council is held (on these days, matters can be handled immediately before or after the Council meeting).

Interested persons should go to Room 209, Box B3, Building A0.