Harmonogram

 

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytetu Rzeszowskiego

w roku akademickim 2022/2023

 

Semestr zimowy:

10 listopada 2022 r.

08 grudnia 2022 r.

12 stycznia 2023 r.

09 lutego 2023 r.

 

Semestr letni:

09 marca 2023 r.

13 kwietnia 2023 r.

11 maja 2023 r.

15 czerwca 2023 r.