mgr inż. Bernadetta Oklejewicz

 

Tel./Phone. +48178518620

e-mail: boklejewicz@ur.edu.pl

pok./room 81, B2, A0

ORCID 0000-0002-4671-4987

 • Toksykologia molekularna
 • Cytogenetyka zwierząt
 • Molecular toxicology
 • Animal cytogenetics

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Gonchar MV, Grabek D, Oklejewicz B, Pavlishko HM, Shamlian OV, Sybirny VA, Kotylak Z, Rudke K, Csöregi E, Sibirny AA. A new enzymo-chemical method for simultaneous assay of methanol and formaldehyde, Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal, 2005, 77, 146-154

2

Grabek-Lejko D, Ryabova OB, Oklejewicz B, Voronovsky AY, Sibirny AA. Plate ethanol-screening assay for selection of the Pichia stipitis and Hansenula polymorpha yeast mutants with altered capability for xylose alcoholic fermentation, J Ind Microbiol Biotechnol., 2006, 33, 934-940, doi: 10.1007/s10295-006-0147-7

3

Wnuk M, Lewińska A, Oklejewicz B, Bugno M, Słota E, Bartosz G. Evaluation of the cyto- and genotoxic activity of yerba mate (Ilex paraguariensis) in human lymphocytes in vitro. Mutat Res., 2009, 679, 18-23, doi: 10.1016/j.mrgentox.2009.07.017

4

Wnuk M, Oklejewicz B, Lewińska A, Ząbek T, Bartosz G, Słota E, Bugno-Poniewierska M. PRINS detection of 18S rDNA in pig, red fox and Chinese raccoon dog, and centromere DNA in horse, Hereditas., 2010, 147, 320-324, doi: 10.1111/j.1601-5223.2010.02201.x

5

Wnuk M, Lewińska A, Oklejewicz B, Bartosz G, Tischner M, Bugno-Poniewierska M. Redox status of equine seminal plasma reflects the pattern and magnitude of DNA damage in sperm cells. Theriogenology., 2010,74, 1677-1684, doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.07.007

6

Wnuk M, Bugno-Poniewierska M, Lewińska A, Oklejewicz B, Ząbek T, Bartosz G, Słota E. Age-related changes in genomic stability of horses. Mech Ageing Dev., 2011, 132, 257-268, doi: 10.1016/j.mad.2011.04.009

7

Inglot P, Lewińska A, Potocki L, Oklejewicz B, Tabęcka-Łonczyńska A, Koziorowski M, Bugno-Poniewierska M, Bartosz G, Wnuk M. Cadmium-induced changes in genomic DNA-methylation status increase aneuploidy events in a pig Robertsonian translocation model, Mutat Res., 2012, 747, 182-189 doi: 10.1016/j.mrgentox.2012.05.007

8

Ząbek T, Czapla P, Wnuk M, Lewińska A, Oklejewicz B, Bartosz G, Słota E. Genetic structure of Hucul and Anglo-Arabian horses at the Tert locus, Ann Anim Sci., 2012, 4, 483-494

9

Inglot P, Lewinska A, Potocki L, Oklejewicz B, Tabecka-Lonczynska A, Koziorowski M, Bugno-Poniewierska M, Bartosz G, Wnuk M. Cadmium-induced changes in genomic DNA-methylation status increase aneuploidy events in a pig Robertsonian translocation model. Mutat Res. 2012 Sep 18;747(2):182-9. doi: 10.1016/j.mrgentox.2012.05.007.

10

Wnuk M, Lewińska A, Gurgul A, Ząbek T, Potocki L, Oklejewicz B, Bugno-Poniewierska M, Wegrzyn M, Słota E. Changes in DNA methylation patterns and repetitive sequences in blood lymphocytes of aged horses, Age, 2014, 36, 31-48, doi: 10.1007/s11357-013-9541-z

11

Kwiatkowska A, Zebrowski J, Oklejewicz B, Czarnik J, Halibart-Puzio J, Wnuk M. The age-dependent epigenetic and physiological changes in an Arabidopsis T87 cell suspension culture during long-term cultivation. Biochem Biophys Res Commun. 2014, 447, 285-91. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.03.141

12

Potocki L, Baran A, Oklejewicz B, Szpyrka E, Podbielska M, Schwarzbacherová V. Synthetic Pesticides Used in Agricultural Production Promote Genetic Instability and Metabolic Variability in Candida spp., Genes, 2020, 11, 848, doi: 10.3390/genes11080848

13

Szpyrka E, Broda D, Oklejewicz B, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Jagusztyn B, Chrzanowski G, Kus-Liskiewicz M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M, Lewińska A. A Non-Vector Approach to Increase Lipid Levels in the Microalga Planktochlorella nurekis, Molecules, 2020, 25, 270, doi: 10.3390/molecules25020270

14

Betlej G, Bator E, Oklejewicz B, Potocki L, Górka A, Słowik-Borowiec M, Czarny W, Domka W, Kwiatkowska A. Long-Term Adaption to High Osmotic Stress as a Tool for Improving Enological Characteristics in Industrial Wine Yeast, Genes, 2020, 11, 576, doi: 10.3390/genes11050576

15

Potocki L, Oklejewicz B, Kuna E, Szpyrka E, Duda M, Żuczek J. Application of Green Algal Planktochlorella nurekis Biomasses to Modulate Growth of Selected Microbial Species, Molecules, 2021, 26, 4038, doi: 10.3390/molecules26134038

16

Słowik-Borowiec M, Potocki L, Oklejewicz B, Broda D, Podbielska M, E. Szpyrka. Preparation of Vitamin K2 Mk-7 in a Process of Fermentation of Different Seeds and Cereals by Bacteria Bacillus Subtilis Published, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 2021, 93, doi: 10.2478/aucft-2021-0009

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Bugno-Poniewierska M, Wnuk M, Lewińska A, Oklejewicz B, Ząbek T, Bartosz G, Slota E,. Zależna od wieku utrata funkcjonalnej integralności chromatyny limfocytów konia domowego Equus caballus, III Polski Kongres Genetyki, 12-15.09.2010, Lublin, Polska

 

2

Lewińska A, Wnuk M, Bugno-Poniewierska M, Oklejewicz B, Ząbek T, Słota E, Bartosz G. A horse model of aging: age-related changes in genomic stability. III International Conference of Oxidative Stress HAVANA-REDOX 2011 organized by Pharmacy and Food Sciences College of Havana University and the Cuban Society of Pharmacology, 25.01-30.01.2011, Havana, Kuba

 

3

Wnuk M, Inglot P, Lewińska A, Tabecka-Łonczyńska A, Bugno-Poniewierska M, Oklejewicz B, Bartosz G. Cadmium-induced changes in methylation pattern and chromatin integrity in pig lymphocyte model, III International Conference of Oxidative Stress HAVANA-REDOX 2011 organized by Pharmacy and Food Sciences College of Havana University and the Cuban Society of Pharmacology, 25.01-30.01.2011, Havana, Kuba

 

4

Pawlina K, Bugno-Poniewierska M, Oklejewicz B, Wnuk M. Study of synaptonemal complex in hybrids of red fox (Vulpes vulpes) and arctic fox (Alopex lagopus), 20th International colloquium on animal cytogenetics and gene mapping, 25-28.04.2012, Córdoba, Hiszpania

 

5

Lewińska A, Oklejewicz B, Gurgul A, Zabek T, Potocki L, Bugno-Poniewierska M, Slota E, Wnuk M. Age-related changes in global DNA methylation and repetitive sequences contribute to genomic instability of horses. Visualization of senescent cells in vitro and in vivo. Biogerontological Meetings at the Nencki Institute. 15-16.12 2012, Warszawa, Polska

 

6

Potocki L, Baran A, Oklejewicz B, Wnuk M, Szpyrka E, Podbielska M, Schwarzbacherová V. Effect ofcommercial pesticides on cellviability, oxidative stress induction and DNA damage in Candida spp., 25th Interdisciplinary Toxicological Conference, 03-05.09.2020, Praga, Czechy

 

7

Potocki L, Baran A, Oklejewicz B, Szpyrka E, Podbielska M, Schwarzbacherová V. Pesticides used in agricultural production promote intercellular variability in Candida spp., Human –Nutrition –Environment, 13-14.10.2021, Rzeszów, Polska

 

8

Potocki L, Podbielska M, Schwarzbacherová V, Wnuk M. The effect of pesticides on cell heterogeneity in Candida spp., 1st Polish Yeast Conference, 22-24.06.2022, Rzeszów, Polska

 

9

Potocki L, Baran A, Oklejewicz B, Worek M, Martynowski D, Pawlik K. Izolacja i charakterystyka trzech nowych bakteriofagów jako potencjalnych czynników biokontroli lekoopornych Escherichia coli, 08-10.09.2022, Gdańsk, Polska

 

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Zastosowanie metod cytogenetyki molekularnej w monitorowaniu zmian zachodzących w chromatynie somatycznych komórek starzejących się zwierząt na przykładzie gatunku Equus caballus, KBN, 2009-2012

Wykonawca

2

Nowe enzymatyczne i biosensorowi metody monitoringu formaldehydu i metanolu w środowisku oraz systemy komórkowe do detoksykacji formaldehydu, KBN, 2002-2006

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

240001

Żuczek J, Potocki L, Oklejewicz B, Kuna E, Szpyrka E, Podbielska M, Broda D, Chrzanowski G, Wojtuń A; Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Wnuk M. Sposób wytworzenia naturalnego biokompozytu z jednokomórkowych mikroalg z rodzaju Planktochlorella sp. jako modulatora wzrostu mikroorganizmów przy wykorzystaniu zjawiska fotoreprogramowania metabolizmu, 18.06.2021

2

236542

Oklejewicz B, Jagusztyn B, Broda D, Kuna E, Potocki L, Lewińska A, Kus-Liśkiewicz M, Adamczyk-Grochala J, Szpyrka E, Podbielska M, Stawarczyk K, Kozioł K, Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M Metoda bezwektorowej modyfikacji eukariotycznych glonów jednokomórkowych za pomocą mieszaniny kolchicyny i cytochalazyny B w kierunku zwiększenia wielkości komórek, 14.09.2020

3

P.435191

Potocki L, Worek M, Oklejewicz B, Baran A. Kompozycja bakteriofagów specyficzna wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli, zastosowanie kompozycji bakteriofagów do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli oraz zastosowanie kompozycji bakteriofagów jako czynnika biokontroli, 23.11.2021

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Realizacja badań B+R dla firmy AXYZ, Pawłowice, Polska, Opracowanie nowego materiału ochronnego do celów profilaktycznych i regenerujących o optymalnych właściwościach przylegania do powierzchni ciała dzieci otyłych
 • Realizacja badań B+R dla firmy BIOORGANIC TECHNOLOGIES Sp zo o., Opracowanie i dyfuzja do biogospodarki innowacyjnej masy algowej.
 • Studenci kierunku biotechnologia akceleratorem gospodarki opartej na wiedzy. UDA-POKL.04.01-00-038/09 (2009-2013) koordynator administracyjny.

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak