Strategiczne tematy badawcze / Strategic research topics

 

 

TEMATY STRATEGICZNE 2023

Zadanie 1

NAZWA ZADANIA: W zakresie biotechnologii medycznej: Poszukiwanie nowych możliwości oraz strategii interwencji terapeutycznych w oparciu o modulacje molekularnych mechanizmów układów biologicznych

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR

dr hab. Robert Pązik, prof. UR

dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala

dr Daniel Broda

dr inż. Anna Deręgowska

dr Katarzyna Kozioł

dr Leszek Potocki

dr Maria Romerowicz-Misielak

dr Iwona Rzeszutek

dr inż. Dominika Błoniarz

mgr Bartosz Jagusztyn

mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

mgr inż. Bernadetta Oklejewicz

mgr Anna Tomaszewska

 

Zadanie 2

NAZWA ZADANIA: W zakresie inżynierii metabolicznej : Biologia komórki i biotechnologia drożdży

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Justyna Ruchała, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

prof. dr hab. Andriy Sibirnyy

dr Kamila Filip

mgr inż. Alicja Najdecka

mgr Dominik Wojdyła

 

Zadanie 3

NAZWA ZADANIA: W zakresie biotechnologii środowiskowej: Wykorzystanie systemów biologicznych w ochronie środowiska

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr inż. Anna Górka

dr inż. Magdalena Podbielska

dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

mgr inż. Paulina Książek-Trela

mgr inż. Aneta Zwolak