Aktualności / News

Filtruj wyniki

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu OPUS 22 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dwoje naukowców z Instytutu Biologii i Biotechnologii KNP Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymało środki na realizację swoich projektów badawczych.

dr Justyna Ruchała z Instytutu Biologii i Biotechnologii

widok dwóch bioreaktorów

Profesor Patryk Fickers z Instytutu Microbial Processes and Interactions (MiPI) University of Liège - Gembloux Agro-Bio Tech w Belgii wygłosi cykl wykładów.

Dr inż. Anna Deręgowska i dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala uzyskały granty z programu Miniatura 5 NCN

Pracownicy Instytutu Biologii i Biotechnologii dr Leszek Potocki, mgr inż. Bernadetta Oklejewicz oraz studentka II roku studiów magisterskich kierunku Biotechnologia Pani inż. Aleksandra Baran otrzymali patent.

Troje studentów kierunku biotechnologia realizuje projekty naukowe z zakresu immunologii w Zakładzie chemii medycznej Wydziału Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie w Lund pod Kierunkiem Prof. Anny Blom.

Dnia 7 lipca 2021 Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora mgr inż. Annie Deręgowskiej w Dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki Biologiczne.

zapis parametrów hodowli

Instytut Biologii i Biotechnologii wyposażony w bioreaktory do pilotażowych badań na mikroorganizmach