Aktualności / News

Filtruj wyniki
logo dnia DNA

Dokładnie 70 lat temu, czyli 25 kwietnia 1953 roku, ukazała się praca Francisa Cricka, Jamesa Watsona i Maurice'a Wilkinsa (bazująca na wynikach Rosalind Franklin), w której badacze opublikowali odkrytą przez siebie strukturę podwójnej helisy.

logo programu YEST4BIO

Naukowcy z Instytutu Biotechnologii prof. dr hab. Andriy Sybirnyy i dr hab. Justyna Ruchała są uczestnikami projektu COST (European Cooperation in Science and Technology) - Yeast4Bio (Non-Conventional Yeasts for the Production of Bioproducts).

Fotografia wrzuceanie głosu do urny

Wybory do Rady Instytutu Biotechnologii - grupa pozostałych nauczycieli akademickich

rysunek do artykułu

Artykuł poświęcony jest syntezie nanomateriałów z rodziny ferrytów o strukturze rdzeń-otoczka (core-shell) przeznaczonych do zastosowań w fototermii - technice wykorzystywanej w zwalczaniu bądź wspomaganiu leczenia zmian nowotworowych.

logo Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP przyznał patent na wynalazek powstały w ramach współpracy Instytutu Biotechnologii UR oraz Instytutu Sztuk Pięknych UR

"Andriy Sybirnyy urodził się 31 października 1948 r. we wsi Chiża, rejon winogradowski obwodu zakarpackiego, w rodzinie kierownika oddziału straży granicznej (...)".

O dalszych losach Profesora można przeczytać w Biogramie.

Pan Prof. Koziorowski w latach 2016-2019 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od zawsze był jednym z najbardziej lubianych nauczycieli akademickich wśród studentów UR. Podczas swojej pracy prowadził zajęcia z zakresu immunologii, fizjologii zwierząt, anatomii i endokrynologii na kierunku biologia oraz biotechnologia.

W wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3 Call 2022 w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, finasowanie otrzymał interdyscyplinarny projekt „Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry”

Projekt browaru kontraktowego powstał z inicjatywy pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.