Aktualności / News

Filtruj wyniki
studenci na wycieczce w browarze

Jak co roku nasi studenci Biotechnologii poznawali praktyczne tajniki browarnictwa.

Serdeczne gratulacje dla dr hab. inż. Ewy Szpyrki, dr inż. Magdaleny Podbielskiej oraz dr inż. Magdaleny Słowik Borowiec za przyznanie Patentu RP na Ich wynalazek.

Spotkanie dla studentów organizowane w Ministerstwie Edukacji i Nauki 14 grudnia o godz. 14:0.

Seminarium "Polysaccharide-Based Materials for Skin Regeneration and for Nanoparticle Development" wygłosi Paula Cutinho Center For Potential And Innovation In Natural Resources, CPIRN-IPG, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal

JUŻ 7 GRUDNIA 2023 - "Możliwości optymalizacji syntezy w celu uzyskania nanocząstek upkonwersyjnych o określonych właściwościach fizykochemicznych" oraz "Zastosowanie bioanalityczne zmodyfikowanych powierzchniowo nanocząstek up-konwertujących"

Decyzją Urzędu Patentowego RP na zgłoszenie nr P.441040 pt. „Szczep drożdży niekonwencjonalnych Aureobasidium pullulans URC2 zdolny do wydajnej produkcji kwasu linolowego w standardowej pożywce typu YPD” został udzielony PATENT.

Pracownicy Instytutu Biotechnologii UR Anna Lewińska, Iwona Rzeszutek, Dominika Błoniarz, Anna Deręgowska, Maciej Wnuk oraz studentka kierunku biotechnologia Aleksandra Moskal Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz ze zespołem naukowym Pana Profesora Grzegorza Litwinienko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dr Tomaszem Szmatołą z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opublikowali pracę naukową w czasopismie Cancers dotyczącą możliwości wykorzystania pochodnych kwercetyny ukierunkowanych na mitochondria w celu eliminowania komórek raka piersi.

Zespół badaczy i absolwentów Instytutu Biotechnologii we współpracy z naukowcami z Instytutu Inżynierii Materiałowej opracował metodę wytwarzania nowego biomateriału na bazie chitozanu, ryboflawiny oraz hydrokysapatytu do zastosowań biomedycznych.

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR decyzją środowiska naukowego w dyscyplinie biotechnologia został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.