Aktualności / News

Popularyzacja wiedzy

W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz, w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Czystości Wód (1-7 kwietnia), odbywały się ostatnio różne wydarzenia naukowe.

Finalnym wydarzeniem w piątek 7 kwietnia był wykład naszego kolegi – Bartosza Jagusztyna nt. „Różnorodność i znaczenie ryb w ekosystemach Podkarpacia: Od górskich strumieni po prawie nizinne rzeki”.

Przedstawiał on zróżnicowanie terenu Podkarpacia, różnorodność krain rzecznych, modelowe gatunki ryb zamieszkujące daną krainę, obecny stan wód i zagrożenia płynące z zanieczyszczeń i zabudowy koryt rzecznych.

Podczas prawie 3 godzinnego wystąpienia wywiązała się ożywiona dyskusja nad naszymi wodami i ichtiofauną, w której uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich, pracownicy PCN-u, wędkarze oraz pozostali słuchacze.

Ze względu na duże zainteresowanie oraz wiele nieporuszonych zagadnień temat będzie kontynuowany w przyszłości.

 

wstecz