Aktualności / News

Certyfikat dla Katedry Biotechnologii

Z przyjemnością informujemy, iż Katedra Biotechnologii otrzymała certyfikat przynależności i współpracy w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorujących utworzonej i rozwijanej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie.
PSLBiW to zorganizowane forum współpracy laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
Usługi laboratoriów współpracujących w „Sieci” promowane są przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na Podkarpaciu, tak aby ułatwić do nich dostęp, zarówno w zakresie lokalnym, jak i w zakresie oferty ogólnokrajowej oraz obszaru Unii Europejskiej.
 

wstecz