Aktualności / News

Filtruj wyniki

Decyzją Urzędu Patentowego RP na zgłoszenie nr P.435340 pt. „Sposób otrzymywania drożdżowych producentów etanolu z ksylozy z termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha” został udzielony patent.

schemat produkcji etanolu przez drożdże

Pracownicy Instytutu Biotechnologii UR Roksolana Vasylyshyn, Andriy Sybirnyy i Justyna Ruchała opublikowali pracę naukową w czasopiśmie FEMS Yeast Research dotyczącą konstruowania drożdży Ogataea polymorpha zdolnych do fermentacji celobiozy.

1 marca br., o godz. 10 zapraszamy na seminarium naukowe "Voids and vacancies: electronic properties and computational challenges"

W dniu 2 lutego br. nasza studentka prezentowała swój projekt biooczyszczacza powietrza na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Studentka kierunku Biotechnologia - Natalia Stefańska postanowiła wykorzystać zdobywaną na studiach wiedzę oraz zaplecze techniczne Podkarpackiego Centrum Innowacji do stworzenia biooczyszczacza powietrza opartego na hodowli mikroalg.

Decyzją Ministra Nauki Dariusza Wieczorka interdyscyplinarny zespół naukowców KNP pod kierunkiem Pani Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Idalii Kasprzyk otrzymał środki w wysokości 17 mln złotych na realizację projektu Doskonałe Podkarpacie - Kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu.

Dzielić się pasją naukową zawsze jest inspirujące! Jak co roku spotkaliśmy się z młodzieżą i dziećmi zainteresowanymi światem biologicznym, z którego wywodzi się Biotechnologia.

Serdeczne gratulacje dla dra Daniela Brody, dr hab. inż. Ewy Szpyrki, dr Eweliny Kuny, mgra inż. Bartosza Jagusztyna oraz dr inż. Magdaleny Słowik Borowiec za przyznanie Patentu RP na Ich wynalazek.

Dnia 20 grudnia 2023 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Magdalenie Kulpie-Greszcie w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Gratulacje!

studenci na wycieczce w browarze

Jak co roku nasi studenci Biotechnologii poznawali praktyczne tajniki browarnictwa.

Serdeczne gratulacje dla dr hab. inż. Ewy Szpyrki, dr inż. Magdaleny Podbielskiej oraz dr inż. Magdaleny Słowik Borowiec za przyznanie Patentu RP na Ich wynalazek.