Czytelnia książek

 

Pozycje książkowe dostępne w Bibliotece Instytutu Biologii i Biotechnologii w budynku A0:

 

 1. Biochemia (wyd. IV) Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko; Tłumaczenie: Zofia Szweykowska- Kulińska, Artur Jarmołowski; Wydawnictwo Naukowe PWN 2009- szt.1
 2. Biologia molekularna bakterii Redakcja naukowa: Jadwiga Baj, Zdzisław Markiewicz; Wydawnictwo Naukowe PWN 2007-szt.1
 3. Molecular Biology of the Cell, 5th ed. B. Alberts, et al., Garland Science, 2008- szt.1
 4. Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Tytuł oryginalny: Bioinformatics and Molecular Evolution, Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Tłumaczenie: Krzysztof Murzyn, Marcin Kurdziel, Piotr Liguziński, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, wydanie pierwsze- szt.1
 5. Biotechnologia molekularna  Jerzy Buchowicz; Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, wydanie drugie zmienione- szt.1
 6. Białka i peptydy, Tytuł oryginalny: Peptides and Proteins, Shawn Doonan, wydanie: pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008- szt.1
 7. Genomy (wyd. II zmienione) Terry A. Brown, Tłumaczenie: Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN 2009- szt.1
 8. Biologia molekularna w medycynie Redakcja naukowa: Jerzy Bal; Wydawnictwo Naukowe PWN 2008- szt.1
 9. LC/ MS- A Practical User’s Guide M. McMaster, John Wiley&Sons, 2005, 184 pp., hard cover/CD-ROM- szt.1
 10. Cytobiochemia Leokadia Kłyszejko- Stefanowicz, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002- szt.1  
 11. Diagnostyka bakteriologiczna Redakcja naukowa: Eligia M. Szewczyk, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007- szt.1   
 12. Życie bakterii Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger- szt.1
 13. Diagnostyka molekularna w mikrobiologii Krawczyk B., Kur J., Wydawnictwo PG (Politechnika Gdańska) 2008- szt.1
 14. Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. Redakcja naukowa Iwona Kątnik-Prastowska;  Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.-szt. 1
 15. Biotechnology 5-th edition.  John E. Smith. Cambridge University Press. 2009- szt.1
 16. The Science of Genetics A. Atherly, J. R. Girton, J. F. McDonald- szt.1
 17. Molecular Biology of the Gene J. Watson, T. Baker, S. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick, 6 edition, CSHL press 2008, Pearson Education- szt.1
 18. Microbiology - Principles and Explorations J. G. Black, 7 edition, Wiley 2008- szt.1
 19. Plant Cell Biology: A Practical Approach (2nd ed.) C. Hawes and B. Satiat-Jeunemaitre, Oxford University Press, 2001, soft cover- szt.1
 20. Biotechnologia Roślin (wyd. I) Redakcja naukowa: Stefan Malepszy; Wydawnictwo Naukowe PWN 2007- szt.1
 21. Proteomics Protocols Handbook, J. Walker, ed., Humana Press, 2005- szt.1
 22. Proteomics (Methods Express Series) C. David O'Connor; B. David Hames, Scion Publishers, 2007- szt.1
 23. Podstawy biologii komórki Tom 1 i 2 Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN 2007- szt.1
 24. In Situ Hybridization Protocols 3rd ed. I. Darby and T. Hewitson, Humana Press, 2006, 280 pp., hard cover-szt.1
 25. PRINS and In Situ PCR Protocols, 2nd ed. F. Pellestor, Humana Press, 2006, 264 pp., hard cover-szt.1
 26. Nitric Oxide Protocols Hassid, Aviv (Ed.) 2004, 260 p.91 illus., hardcover, ISBN: 978-1-58829-237-7 -szt.1
 27. DNA Methylation Methods and  Protocols Tost, Jörg (Ed.), 2nd ed., 2009, 330 p. 74 illus., 11 in color., Hardcover, ISBN: 978-1-934115-61-9 -szt.1  
 28. Ekologia molekularna  (tytuł oryginalny: Molecular Ecology) Joanna R. Freeland Tłumaczenie: Robert Rutkowski, Michał Kozakiewicz, wydanie I, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, ISBN: 978-83-01-15413-4 -szt.1  
 29. Clinical Applications of PCR, Series: Methods in Molecular Biology , Vol. 336,   Lo, Y. M. Dennis (Ed.) 2nd ed., 2006, Springer  -szt.1
 30. Biologia molekularna człowieka Richard J. Epstein, Redakcja naukowa wyd. pol.: Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski -szt.1
 31. Plant Cell Biology: A Practical Approach (2nd ed.) C. Hawes and B. Satiat-Jeunemaitre, Oxford University Press, 2001, soft cover; ISBN: 978-0199638659- szt.1
 32. Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i zastosowania, Sławomir T. Wierzchoń
   Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.-szt.1
 33. Markery Molekularne: Historia Naturalna i Ewolucja John C. Avise, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, ISBN: 9788323505549 -szt.1
 34. Molecular methods in ecology, A. J. Baker (ed) (2000).  Blackwell Science Ltd -szt.1
 35. Immunologia Redakcja naukowa: Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz Stokłosa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, ISBN: 978-83-01-15154-6 -szt.1
 36.  Guide to yeast genetics:  Functional Genomics, Proteomics, and other systems analysis, 2nd edition, Christine Guthrie, Gerard R. Fink-szt.1
 37. Nucleic Acid Protocols Handbook, R. Rapley, ed., Humana Press 2000-szt.1
 38. Molecular Biomethods Handbook; R. Rapley and J. M. Walker-szt.1
 39. Alcamo’s Fundamentals of Microbiology; Jeffrey C. Pommerville, Jones&Bartlett Learnig, 2009-szt.1
 40. Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w UE i Polsce, Zieba S., 2009 Almamer-szt.1
 41. Short Protocols in Molecular Biology. Vol. 1, F.M. Ausubel et al. (ed.), Wiley&Sons, Inc, 2002-szt.1
 42. Short Protocols in Molecular Biology. Vol. 2, F.M. Ausubel et al. (ed.), Wiley&Sons, Inc, 2002-szt.1
 43. Calculations for Molecular Biology and Biotechnology. A Guide Mathematics in the Laboratory, F.H. Stephenson, Academic Press, 2003-szt.1
 44. Free Radicals in Biology and Medicine, B. Halliwell, J.M.C. Gutteridge, Oxford University Press, 2007-szt.1
 45. Multiphase Bioreactor Design, J.M.S. Cabral (ed.), Taylor & Francis, 2001-szt.1
 46. Molecular Neuropharmacology. Strategies and Methods, Dschousboe, H. Brauner - Osborne, Humana Press, 2004-szt.1
 47. Cancer Cell Culture. Methods and Protocols, S.P. Langdon (ed.), Humana Press, 2003-szt.1
 48. Methods in Yeast Genetics. A Gold Spring Harbor Laboratory Course Manual, D.C. Amberg et al., Gold Spring Harbor Laboratory Press, 2005-szt.1
 49. Green Fluorescent Protein. Properties, Applications and Protocols, M. Chalfie, S.R. Kain, Wiley&Sons, Inc, 2006-szt.1
 50. Biotechnology in Agriculture and Forestry 20, High-Tech and Micropropagation IV, Edited by Y.P.S. Bajaj. Springer-Verlag 2010-szt.1
 51. Plant MicroRNAs,  Metohdos and Protocol, Edited by Blake C. Meyers, Pamela J.Green. Humana Press 2010-szt.1
 52. Genetyka medyczna i molekularna Redakcja naukowa J. Bal; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ISBN: 978-83-01-19263-1 -szt.1