Aktualności

Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr inż. Joanny Kisała

Niezmiernie miło nam poinformować o nowej habilitacji w Instytucie Biologii.
Rada Naukowa Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 15.05.2024 podjęła uchwałę w sprawie nadania dr inż. Joannie Kisała stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Podstawę habilitacji stanowiło 8 prac zebranych w formie cyklu habilitacyjnego zatytułowanego „Nanokatalizatory zaawansowanych procesów utleniania-redukcji wykorzystywane w usuwaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)”.

Prowadzone przez dr hab. inż. Joannę Kisała badania łączą w sobie zagadnienia z obszaru właściwości nanomateriałów, oddziaływań powierzchni fotokatalizatora z roztworem związku organicznego, projektowania wydajnych procesów fotokatalitycznych pozwalających na usuwanie trwałych zanieczyszczeń organicznych z wody. Pani doktor w swoich badaniach nad degradacją trwałych zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje zarówno procesy fotokatalityczne jak i bardziej wyrafinowaną technikę radiolizy impulsowej oraz radiolizy gamma. Badania te mogą przyczynić się do opracowania nowej lub optymalizacji istniejącej technologii oczyszczania ścieków i/lub wody zanieczyszczonej trudno-degradowalnymi związkami organicznymi, takimi jak: sztuczne barwniki, tworzywa sztuczne, surfaktanty, farmaceutyki, środki ochrony roślin, itd. Jest to niezwykle istotne zagadnienie w aspekcie ochrony i racjonalizacji zużycia zasobów wód słodkich.

wstecz