Aktualności

Nowa publikacja Pracowników Instytutu Biologii w prestiżowym czasopiśmie Redox Biology

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w prestiżowym czasopiśmie Redox Biology (IF=11,4; 140 pkt MNiSW) ukazał się artykuł, którego współautorem jest pracownik naukowy Instytutu Biologii UR dr inż. Roman Maślanka. Publikacja pt. „Fmp40 ampylase regulates cell survival upon oxidative stress by controlling Prx1 and Trx3 oxidation” powstała w ramach współpracy z zespołem prof. Róży Kucharczyk z IBB PAN w Warszawie. W pracy w kompleksowy sposób zostały przeanalizowana komórkowa rola AMPylazy Fmp40 oraz jej powiązanie z redoksynami w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae. Wykazano w niej m.in. że AMPylaza Fmp40 bierze udział w kontroli redukcji mitochondrialnych redoksyn Prx1 i Trx3, przez co przyczynia się do sygnalizacji ROS podczas wzrostu zależnego od oddychania. Ponadto Fmp40 ma także związek z utrzymaniem równowagi komórkowych buforów redoks GSH i NADPH.

Artykuł można znaleźć pod adresem doi: https://doi.org/10.1016/j.redox.2024.103201

wstecz