Aktualności

7 czerwca - Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami obchodzony jest corocznie 17 czerwca, a został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 roku. Ma na celu podniesienie świadomości na temat problemu postępującej degradacji gruntów oraz konieczności działań mających na celu zapobieżenie dalszemu postępowi pustynnienia i susz. Pustynnienie oraz susza są poważnymi problemami środowiskowymi, które negatywnie wpływają na ludzi, zwierzęta i ekosystemy na całym świecie.

Walka z pustynnieniem i suszami wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje działania zarówno na rzecz ochrony środowiska, jak i poprawy warunków życia ludzi w obszarach dotkniętych tymi zjawiskami.

Warto podkreślić, że pustynnienie i susza to problemy globalne, które dotykają wiele regionów świata, dlatego ważne jest podejmowanie wspólnych działań na wszystkich szczeblach – od lokalnego po globalny – aby skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

 

wstecz