Aktualności

11 czerwca - Międzynarodowy Dzień Rysia

11 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rysia

Największy europejski kot ryś euroazjatycki Lynx Lynx to niestety już rzadkość w naszych lasach. Liczebność polskich rysi w zależności od źródła szacuje się na ok. 110 - 200 osobników. Te piękne drapieżniki można spotkać głównie w północno-wschodniej części Polski, w okolicach Puszczy Białowieskiej oraz na pogórzu i w górach np. w Karpatach. Dorosłe rysie to samotniki, które łączą się w pary jedynie na czas godów, młode pozostają z matką do kolejnego sezonu godowego gdy osiągają samodzielność. Koty jak to koty lubią mieć spokój, na swoje rozległe terytoria wybierają najbardziej dzikie i niedostępne tereny leśne, przez co w sumie zajmują nie więcej niż 12% powierzchni polskich lasów. Z powodu masowej wycinki oraz fragmentacji obszarów leśnych w całej Europie, od XX wieku liczba tych wymagających kotów spada. Obecnie na ternie Polski prowadzone między innymi w rejonie północno-wschodnim prowadzona reintrodukcja mająca na celu ratowanie tamtejszej populacji.

Więcej o reintrodukcji można przeczytać pod adresem: https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/rys

wstecz