Działalność Dydaktyczna

 

 

Podręczniki i skrypty opracowane w Zakładzie

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z. Technologia drobiu i jaj. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2014.

Sokołowicz Z. Rozdział 5: Wymagania środowiskowe ptaków użytkowych.  W: Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012.

Sokołowicz Z., Lechowska J. Rozdział 8: Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych. W: Błażej J. (red.) Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

 

 

Działalność Dydaktyczna

 

 

 

 Przedmioty realizowane przez pracowników Zakładu Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich

 

Kierunek

Przedmiot

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Marketing produktów spożywczych

 Metodologia badań naukowych żywności

Obróbka kulinarna mięsa i jaj

Produkcja surowców zwierzęcych

Potrawy z drobiu i jaj

 Prozdrowotna żywność z mięsa i jaj

Technologie drobiu i jaj

Wygodna i funkcjonalna żywność z drobiu i jaj

Żywność tradycyjna i regionalna

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Inżynieria systemów produkcji

Logistyka transportu zwierząt gospodarskich

Marketing produktów spożywczych

Produkcja zwierzęca

Wprowadzenie do badań naukowych

Rolnictwo

 Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

 Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej

 Ekonomiczne aspekty dobrostanu zwierząt

 Innowacje w produkcji zwierzęcej

 Marketing w agrobiznesie

 Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt

 Polityka rolna

 Produkcja zwierzęca

 Zootechniczne zagrożenia środowiska rolniczego

Zootechniczne zagrożenia środowiska rolniczego

 Zwierzęta w turystyce i rekreacji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

 Surowce energetyczne pochodzenia zwierzęcego

Użytkowanie zwierząt gospodarskich a pozyskiwanie surowców energetycznych

Ochrona Środowiska

Dobrostan zwierząt

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 Produkcja zwierzęca w terenach górskich

 Zootechniczne zagrożenia środowiska

Biologia

Dobrostan zwierząt

 Endokrynologia

Agroleśnictwo

Jeleniowate w chowie fermowym